Kofe käse

Bir gezek ulanylýan kofe käseleri, gündelik içmek üçin ulanylýan ýokary derejeli bir gezek ulanylýan kagyz gap, agzy käse görnüşinde, daş-töweregi tertipli gasynlanan kagyz käse diwarlarynyň daşky gatlagy bilen.Güýçli ýylylyk izolýasiýa täsiri bar we täze görnüşidir kompostable kagyz käseler tşlýapa bir gezek ulanylýan kagyz käseleriň esasynda hasam kämilleşdirilýär. Şahsylaşdyrylan bir gezeklik kofe käseleriadatça örtülen kagyz käselerden we gasynlanan kagyzlardan durýar.Gyzgyn içgi kofe kubogynda köplenç ulanylýan örtülen kagyz, galyňlygy 218-300 gram bolan goşa örtülen kagyz we ýekeje örtükli kagyzlara bölünýär.Iki gatly kofe käseleri üçin zerur gasynlanan kagyzyň galyňlygy 280 gramdan 340 grama çenli Iki gatly kofe käseleriniň döremegi, adaty gyzgyn içgi käseleriniň deriniň ýanmagyna ýykgyn edýän we götermek aňsat däl ýaly köp kemçilikleri düzdi.Gasynlanan käseler, kofeni dadyp görmegi gowy görýän şäher ilatyna, käsäniň bedeniniň temperaturasy barada aladalanman, ýöränlerinde kofeni aňsat we erkin dadyp görmäge mümkinçilik berýär.
 • Gyzgyn satuw arzan bahaly ekologiýa taýdan arassa bir gezeklik kraft 7oz kagyz kofe käseleri

  Gyzgyn satuw arzan bahaly ekologiýa taýdan arassa bir gezeklik kraft 7oz kagyz kofe käseleri

  Senagat taýdan peýdalanmak: Içgi, iýmit we içgi gaplamasy
  Kagyz görnüşi: Kagyz
  Stil: Leeke we goşa diwar
  Reňk: Custöriteleşdirilen reňk, ak, gara
  Gaplamak: Karton
  Ulany: Şiresi, mineral suw, kofe, çaý, gazlandyrylan gaz, gazly sürüji
  Material: Iýmit bahasy kagyzy
  Çap etmek: Gaýmak,
 • Jübüt diwar Gyzgyn içginiň ýörite dizaýn kagyzy kofe kubogy

  Jübüt diwar Gyzgyn içginiň ýörite dizaýn kagyzy kofe kubogy

  Düşündiriş Gündelik içmek üçin ulanylýan ýokary derejeli bir gezek ulanylýan kagyz gap, goşa diwar kofe käsesi, arassalanan gasynlanan kagyz käse diwarlarynyň daşky gatlagy bilen agzyň käsesi görnüşinde.Güýçli ýylylyk izolýasiýa täsiri bar we bir gezek ulanylýan kagyz käseleriň esasynda hasam kämilleşdirilen kagyz käsäniň täze görnüşidir.Bir gezek ulanylýan kofe kubogy, adatça örtülen kagyz käselerden we gasynlanan kagyzlardan durýar.Gyzgyn içgi kofe kubogynda köplenç ulanylýan örtükli kagyz goşa koa bölünýär ...
 • Gyzgyn we sowuk içgiler üçin ekologiýa taýdan arassa bir gezek ulanylýan kofe kuboklary

  Gyzgyn we sowuk içgiler üçin ekologiýa taýdan arassa bir gezek ulanylýan kofe kuboklary

  Düşündiriş materialy: Ak kraft kagyz, goňur kagyz kagyzy, bambuk kagyzy, örtülen kagyz , käse kagyzy , süýt kartoçkasy Ölçegi: Umumy ölçeg edýär, 4oz 、 8oz 、 9oz 、 12oz 、 16oz 、 we ş.m. omöriteleşdirilen ululygy Aýratynlyk: Lighteňil agram, ýapyk, Gaýtadan ulanylýan, yssy we sowuk garşylyk, uzak saklanyş möhleti Ulanylyşy: Bir gezek ulanylýan kofe käselerimiz, köpçülikleýin çäre, maşgala ýygnanyşygy, çaganyň doglan güni toýy, gezelenç, piknik ýa-da kempir dynç alyşy üçin reňk: ýekeje reňk, reňk, ýalpyldawuk altyn reňk ,. ..
 • Gyzgyn içgi üçin bir gezek ulanylýan kofe käsesi 12oz

  Gyzgyn içgi üçin bir gezek ulanylýan kofe käsesi 12oz

  12oz bir gezek ulanylýan kofe käsesi, özleşdirilen dizaýn bolup biler, içgini has gülkünç we amatly eder.
  1.Wirgin agaç pulpasy, ekologiýa taýdan arassa material
  2.Material: 230gsm-den 300gsm-a çenli dürli görnüşli iýmit derejeli kagyz.
  3. Ölçegi: 12OZ
  4. faceerüsti: Çap edilen, gyzgyn marka, sol reňk
  5.Goýulma: Sowuk / gyzgyn içgi
  6. Ulanylyşy: Kofe, Suw, Şiresi, kole
  7. Gowy tekizlik we berklik
  8. Hiç hili floresan goşulmady.
  9. Daşamak üçin howpsuzlyk bukjasy.

 • Özbaşdak düzülen häzirki zaman ýönekeýligi Bir gezek ulanylýan kagyz kofe atyş kuboklary

  Özbaşdak düzülen häzirki zaman ýönekeýligi Bir gezek ulanylýan kagyz kofe atyş kuboklary

  Spesifikasiýa materiallary Iýmit aragatnaşygynyň derejeli kagyzy örtük PE / PLA OEM / ODM Elýeterli reňk Ak ýa-da özleşdirmek Çap etmek Flexo çap etmek / CMYK ofset çap etmek Logotip Mugt dizaýn hyzmaty, talaplaryňyza görä reňk, tekst, nagyş.Eltip beriş wagty 35-40 gün Baglanyşykly önümler gapaklary, kubok ýeňleri, saman, kagyz salfetka, kagyz tabak we ş.m.2. -okary tizlikli awtomat m kesmek ...
 • Bir gezek ulanylýan gyzgyn içgi kagyzy Biodegrasiýa edilip bilinýän goşa diwar kofe käsesi

  Bir gezek ulanylýan gyzgyn içgi kagyzy Biodegrasiýa edilip bilinýän goşa diwar kofe käsesi

  Material: 190gsm-450gsm kagyz Ölçegi: 4OZ, 8OZ, 12OZ, 16OZ ORA-da gümrük ölçegleri Aýratynlygy: qualityokary hilli, bir gezek ulanylýan Kofe käseleri 350g ak tagtadan ýasalan galyň we gaty we içgiler daşaýarka zeper ýetmeýär Şekil: Tegelek ulanylyşy: Şiresi , Kofe, Çaý, Beýleki içgileriň reňki: Goňur , ak , adaty reňkler Çap ediş usuly: nagyşlamak, UV örtük, lak bilen çap etmek: Flexo çap ediş ofset çap etmek Biz kim?Hongtai Package, her dürli p üçin göni önümçilik ...
 • Çaý kofesi kubogy kagyzy alýan konteýner Iýmit bahasy gyzgyn satuw bir gezeklik gaplama

  Çaý kofesi kubogy kagyzy alýan konteýner Iýmit bahasy gyzgyn satuw bir gezeklik gaplama

  Içimlik käseleri Önümçilik ulanylyşy: Içgi kagyz görnüşi: Hünär kagyzy Iýmit derejeli ak karton stili: DÜBLE WALL , ýekeje ply Aýratynlygy: Bio-zaýalanýan ulanylyşy: Şiresi, piwo, tekila, VODKA, mineral suw materialy: Kagyz ölçegi: 8/12/16 / 26 / 32oz ýa-da omörite ölçeg kabul edilen gapak bar Örtük ýokary hilli PE, gyzgyn içgi üçin ýekeje PE we doňdurylan içgi üçin goşa PE 1-nji sorag.Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?J: 20-den gowrak kagyz paketinde ýöriteleşdirilen öz öndürijimiz bar ...