Tabak

Hongtai, adaty plastinka ululygy we çap etmek üçin şekilleri bareko bir gezeklik kagyz plitalary.Kagyz plitalary dürli ululykda ulanylýar, şol sanda 4inç bio bir gezek ulanylýan plastinka, 5inç bio bir gezek ulanylýan plastinka, 6inç bio bir gezek ulanylýan plastinka, 7inçbio bir gezek ulanylýan plitalar, 8 dýuým bio bir gezek ulanylýan plitalar, 8,5 dýuým bio bir gezek ulanylýan plitalar, 9 dýuým bio bir gezek ulanylýan plitalar, 10 dýuým bio bir gezek ulanylýan plitalar, 10,5 dýuým bio bir gezek ulanylýan plitalar, 12 dýuým bio bir gezek ulanylýan plitalar we dürlibiodegrirlenip bilinýän kagyz plitalarydürli mowzuk we hadysalar üçin. Iki ýyla golaý ösüşden soň, Hongtai üstünlikli geçdi we özüni ýokary tehnologiýaly çaphana kärhanalarynyň biri hökmünde görkezdi.ulalmak, has gowy we güýçli bolmak.Önümleri dünýäniň çar künjegine ýaýrady we bazary köp ýurtlary öz içine alýar.“Target”, “Walmart”, “Amazon”, “Walgreens” ýaly köp sanly halkara satyjylaryň we markalaryň strategiki işewür hyzmatdaşy. Indi bio bir gezek ulanylýan plitalar üçin çap edilen bir gezek ulanylýan kagyz plitalarda täze kompost we ekologiýa taýdan arassa material giňden ulanyldy.
 • Custörite eko dostlukly tegelek bir gezek ulanylýan gapdal plastinka

  Custörite eko dostlukly tegelek bir gezek ulanylýan gapdal plastinka

  Esasy jikme-jiklikler Önümiň ady : omörite eko dostlukly tegelek bir gezek ulanylýan gapdal plastinkanyň ululygy : 7inç, 8.5 dýuým, 9 dýuým, 10 dýuým ýa-da OEM reňki Custom Hususylaşdyrylyp bilner Çap etmek: Ofset çap etmek, küpek çap etmek, UV çap etmek üstü gutarmak: ýalpyldawuk / mat laminasiýa, UV / suwly örtük, kümüş / altyn folga möhürlemek, UV ýa-da nagyş we ş.m. material : 250gsm, 275gsm, 280gsm, 300gsm, 320gsm, 350gsm.Custöriteleşdirilen gaplama bolup biler : gysylýan, gapjyk, kagyz halta ýa-da OEM MOQ : 100000PCS ulanmak prov subut edip bileris ...
 • Printörite çap edilen bir gezek ulanylýan plastinka 6 7 9 10 Inç Biodegradable

  Printörite çap edilen bir gezek ulanylýan plastinka 6 7 9 10 Inç Biodegradable

  Düşündiriş Önümiň ady: omörite çap edilen bir gezek ulanylýan tabak 6 7 9 10 Inç biodegrirlenip bilinýän material: 200-400gsm kagyz Ölçegi: 5-10 dýuým we ş.m. Ulanylyşy : Doglan gün toý dabarasynyň bezegi, gap-gaç önümleri, gap-gaç önümleri 1-6C suw esasly syýa.Köp gaplamak;gysylan örtük bilen gaplamak ýa-da isleýşiňiz ýaly.Dizaýn “Xmas”, “Täze ýyl”, “Halloween”, “Walentin”, “Gündelik”, “Gül”, “Party”, “Haýwan”, zolak, polka-nokat, şewron, häsiýet we ş.m. ýaly köp sanly dizaýn bar. OEM dizaýny gowy ...
 • Bir gezek ulanylýan tabaklar Tema çäreleri Partiýanyň hoşniýetliligi

  Bir gezek ulanylýan tabaklar Tema çäreleri Partiýanyň hoşniýetliligi

  Düşündiriş Önümiň ady: Bir gezek ulanylýan tabaklar Tema çäreleri Partiýanyň halanýan materiallary: 190gsm-450gsm kagyz pil süňkünden ýasalan tagta, ak tagtanyň ölçegi: 7 ", 8", 9 ", 10", 10.5 " gaplamak, haýyş edişiňiz ýaly şekil: Tegelek, gönüburçly, ýumurtga, ýörite görnüşli, Haýwan görnüşi , ýöriteleşdirilen görnüş Aýratynlyk: altyn kagyz tabaklar islendik pursat üçin ideýa: Toýlar, banketler, dabaralar, doglan günler, ýubileý, resmi we resmi däl naharlar, kemping, dinne ...
 • Agşamlyk nahary, reňkli kagyz tabaklary, köpçülikleýin kagyz tabaklary, ýörite çap edilen kagyz plitalary

  Agşamlyk nahary, reňkli kagyz tabaklary, köpçülikleýin kagyz tabaklary, ýörite çap edilen kagyz plitalary

  Gysga düşündiriş Önümiň ady Çap etmek Reňkli nahar plastinka materialy 250-400gsm.iýmit derejeli ak kagyz tagtanyň şekili Adaty görnüş, aýratyn görnüş ýa-da ýöriteleşdirilen.Ölçegi 9、10、10.5、11.5 dýuým we beýleki ýöriteleşdirilen ululyk.Saglygyňyzy goramak üçin 1-6 reňkli ofset ýa-da flexo çap, iýmit derejeli syýa çap ediň.Omöriteleşdirilen OEM & ODM myhmanhana, restoran, öý, banket, zal, kafe, bar, toý, kofe dükany, söwda merkezi, dynç alyş, bilim, saglyk, merkez, çäreleri gaplamak üçin köp ulanylýar ...
 • Kagyz bir gezek ulanylýan saçak gap-gaçlarynyň desert plastinasy üçin reňkli dizaýn

  Kagyz bir gezek ulanylýan saçak gap-gaçlarynyň desert plastinasy üçin reňkli dizaýn

  Material: 100% Wirgin agaç pulpasy, Wirgin pulpasy,

  Görnüşi: Waka we partiýa enjamlary

  Ölçegi: 7 ”we 9 dýuým kagyz tabak

  Agramy: 300g, 350g, 400G

  Faceüzü: Lak, PE laminasiýa, gyzgyn möhürleýji folga film laminasiýa

  Aýratynlygy: Bir gezek ulanylýan, ekologiýa taýdan arassa, kompost

 • Qualityokary hilli adaty bir gezeklik çap edilen kagyz nahar nahary

  Qualityokary hilli adaty bir gezeklik çap edilen kagyz nahar nahary

  Gysga sanaw Nahar kagyz plitalary arassaçylyk, ygtybarlylyk, ikinji derejeli hapalanma, arzan bahadan we haç infeksiýasynyň öňüni almak ýaly artykmaçlyklara eýedir, bu olary örän amatly, amatly we wagt tygşytlaýar.Işleýänler ýaly işli adamlar üçin amatly, soňundan arassalanmak kynçylyklaryny azaldar we käbir keselleriň ýaýramagynyň öňüni alyp biler.Agşamlyk tabak programmasy: Agşamlyk baglanşykly waka, ýöne gutarandan soň, ýuwulmaga garaşýan gap-gaçlar köp.Bu gaty gynandyryjy ...
 • Odeörite biodegrirlenip bilinýän eko dostlukly plitalar Bir gezek ulanylýan kagyz plastinka kagyz gap-gaç çüýşesi

  Odeörite biodegrirlenip bilinýän eko dostlukly plitalar Bir gezek ulanylýan kagyz plastinka kagyz gap-gaç çüýşesi

  Gysga düşündiriş Önümiň ady omörite biodegrirlenip bilinýän ekologiýa dostlukly plitalar Bir gezek ulanylýan kagyz plastinka kagyz gap çüýşe materialy 100% gyz agaç pulpasy, bambuk pulpasy, 190gsm ~ 400gsm ululygy 16 sm, 17.5 sm, 18 sm, 12oz, 20oz Nagyşlamak, altyn folga, lak, PE laminasiýa ulanylyş öýi, myhmanhana, restoran, toý, oturylyşyk, doglan gün, saçak önümleri, gündelik ulanyş.etc Reňk ak, CMYK, PANTONE KODLAR Çap etmek Flexo Çap etmek, Ofset Çap ediş gaplamalary gysgaldylan gaplama gaplama , köp ...
 • Omörite çap etmek Eko dostlukly partiýa bir gezek ulanylýan kagyz plastinka

  Omörite çap etmek Eko dostlukly partiýa bir gezek ulanylýan kagyz plastinka

  1.Wirgin agaç pulpasy, ekologiýa taýdan arassa material

  2.Material: 230gsm-den 400gsm-a çenli dürli görnüşli iýmit derejeli kagyz.

  3. şekil: islendik şekil

  4. faceerüsti: Çap edilen, gyzgyn marka, reňkli reňk, ýalpyldawuk / mat laminasiýa.

  5.Goýulma : Miwe, salat, nahar, günortanlyk, restoran alyp gitmek we ş.m.

  6. Ulanylyşy: Dynç alyş, piknik, günortanlyk naharhana, naharhana, BBQ, çäreler, oturylyşyklar, toýlar we restoranlar üçin ajaýyp.

  7. Hil hiline gözegçilik: Ösen enjamlar we tejribeli QC topary, ugratmazdan ozal her ädimde material, ýarym taýýar we taýýar önümleri berk barlar.

  8.100% Biodegrirlenip bilinýän, tebigy ekologiýa taýdan arassa, durnukly, bukulýan, saklanylýan

  9..Her bir floresan goşulmady.

  10. Daşamak üçin howpsuzlyk bukjasy.

 • Iýmit konteýni Customörite çap edilen köp ölçegli bir gezek ulanylýan kagyz salat jamy

  Iýmit konteýni Customörite çap edilen köp ölçegli bir gezek ulanylýan kagyz salat jamy

  Görnüşi: Bir gezek ulanylýan iýmit paketi

  Synag: FDA, EU / EN, AUS, LFGB

  Şahadatnama: BSCI, SEDEX, ISO9001, BPI, ABA, DIN

  Örtük: PP, Lak

  Material: Kagyz 200gsm, 255gsm, 290gsm, 310gsm, 325gsm, 350gsm, 400gsm

  Aýratynlygy: Ekologiýa taýdan arassa, biodegrirlenip bilner

  Custöriteleşdirilen: omöriteleşdirilen

  Reňk: Köp reňkli

  Eplenen: açylmadyk

  Ulag bukjasy: Karton, SRT, HOODS eksport ediň

  Aýratynlygy: 16 sm, 17.5 sm, 18 sm, 20 sm

  Gelip çykyşy: Hytaý

  HS kody: 4823699000

  MOQ: 100000PCS

 • Partiýa ulanyş üpjünçiligi hyzmaty üçin ajaýyp dizaýn bir gezek ulanylýan kagyz nahar nahary

  Partiýa ulanyş üpjünçiligi hyzmaty üçin ajaýyp dizaýn bir gezek ulanylýan kagyz nahar nahary

  Çap etmek: sumkalarda ýa-da kartonlarda müşderileriň nyşanyny, kompaniýanyň adyny, markasyny we ş.m. çap edip bileris.

  Galyp: Zawodymyzda islendik stil galyplary öndürilip bilner, önümde islendik nyşany ýa-da markany ýerleşdirip bileris.

  Garyşyk ýüklemek: Dürli önümleri bir kabinetde garyşdyryp, doly konteýneriň artykmaç bahasyndan lezzet alyp bolýar.

  Biodegrable: Önümimiz hemmesi biodegrirlenip bilner, diňe önüm 100% biodegrirlenip bilinmez.

 • Biodegrirlenip bilinýän saçak gap-gaçlary desert partiýasy

  Biodegrirlenip bilinýän saçak gap-gaçlary desert partiýasy

  Esasy jikme-jiklikler Gelip çykan ýeri: Ningbo, Hytaý Model belgisi: biodegrirlenip bilinýän gap-gaç materiallary: biodegrirlenip bilinýän kagyz Önümçilik: saçak gap-gaçlarynyň ölçegi: 7 '', 9 '' Önümiň ady: Bir gezek ulanylýan nahar önümleriniň aýratynlygy: Biodegrirlenip bilinýän kompost çig mal: kagyz nahar görnüşi: Biodegrasiýa edilip bilinýän kagyz gap-gaçlary Reňk: Custöriteleşdirilen reňk ululyklary Görnüşi: Daşky gurşawy ulanmak: Bir gezek ulanyp bolýar: Mugt çykdajy nusgasy Elýeterli bir bitewi gaplama çözgüt kompaniýasy biziň hünär gözleg we ösüş toparymyz bar ...
 • Gapdal tabak, Ajaýyp desert tabagy çap etmek

  Gapdal tabak, Ajaýyp desert tabagy çap etmek

  Düşündiriş Önümiň ady gapdal tabak, Çörekli desert plastinkasyny çap etmek 250-350gsm.iýmit derejeli kagyz kagyz kartoçkasy, kagyz tagtasy, senet kagyzy, bambuk kagyzy, “Eko dostlukly kagyz şekilli tegelek”, meýdança, ýörite görnüş ýa-da ýöriteleşdirilen.Ölçegi 7、7.5、8 dýuým Çap et 1-6 reňk / CMYK ofset ýa-da flexo çap etmek Opp laminasiýa / ýagty film / ýalpyldawuk / gyzgyn möhürleme / UV örtükli Programma partiýasynyň ulanylyşy, restoran ulanylyşy, agşamlyk nahary we ş.m. Köp gaplamak;gysgaldylan gap / guty bilen gaplamak ýa-da islegiňiz boýunça ...
 • ýöriteleşdirilen nagyş suw geçirmeýän ýag drena. Nahar nahary

  ýöriteleşdirilen nagyş suw geçirmeýän ýag drena. Nahar nahary

  Düşündiriş Nahar naharlarymyz doly şahadatnamalary bolan iýmit derejeli materiallardan ýasalan dürli görnüşde gelýär.Olar ajaýyp ussatlyk bilen tozansyz ussahanada öndürilýär we ulanyşyňyzy has ynandyryjy edýär.Dürli ýagdaýlara laýyk gelýän dürli görnüşler bar.Gündelik durmuşda adaty tagamlaryň gaty köpdügini we ýer tutýandygyny duýýarsyňyzmy?Köplenç eliňizi süýşürip, tötänleýin gap-gaçlary döwýärsiňizmi?Standaramaz önümi ulanmagyň saglyga ýetirýän zyýany barada alada edýärsiňizmi ...
 • Qualityokary hilli bir gezek ulanylýan kompostable nahar tabagy

  Qualityokary hilli bir gezek ulanylýan kompostable nahar tabagy

  Önümiň jikme-jiklikleri Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý Marka ady: OEM, şeýle hem ODM hyzmaty Wagty: Apreliň samsyk güni, mekdebe gaýdyp gelmek, Hytaýyň Täze ýyly, Ro Christmasdestwo, Earther güni, Pasha, Atalar güni, gutardyş, Halloween, Eneler güni, Täze ýyl , Şükür güni, Söýgüliler güni, beýleki materiallar: 100% Wirgin agaç pulpasy, Wirgin pulpasy, görnüşi: Waka we oturylyşyk önümleri Ölçegi: 9 dýuým kagyz tabak Agramy: 190g ~ 300g faceüzü: Lak, örtülmedik aýratynlyk: Bir gezek ulanylýan, ekologiýa taýdan arassa, kompost ulanylyşy : ...
 • Partiýa üpjünçiligi Customörite çap edilen bir gezeklik nahar kagyzy tabagy

  Partiýa üpjünçiligi Customörite çap edilen bir gezeklik nahar kagyzy tabagy

  Önümiň jikme-jiklikleri Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý Marka ady: OEM, şeýle hem ODM hyzmaty Wagty: Apreliň samsyk güni, mekdebe gaýdyp gelmek, Hytaýyň Täze ýyly, Ro Christmasdestwo, Earther güni, Pasha, Atalar güni, gutardyş, Halloween, Eneler güni, Täze ýyl , Şükür güni, Söýgüliler güni, beýleki materiallar: 100% Wirgin agaç pulpasy, Wirgin pulpasy, görnüşi: Waka we oturylyşyk önümleri Ölçegi: 9 dýuým kagyz tabak Agramy: 190g ~ 300g faceüzü: Lak, örtülmedik aýratynlyk: Bir gezek ulanylýan, ekologiýa taýdan arassa, kompost ulanylyşy : ...
 • dizaýn partiýa görnüşli kagyz plastinka

  dizaýn partiýa görnüşli kagyz plastinka

  Önümiň jikme-jiklikleri 1. Wirgin agaç pulpasy, ekologiýa taýdan arassa material 2.Material: 230gsm-den 400gsm-a çenli dürli görnüşli iýmit derejeli kagyz.3. şekil: islendik şekil 4. faceerüsti: Çap edilen, gyzgyn marka, reňkli reňk, ýalpyldawuk / mat laminasiýa.5.Aplik ruit Miwe, salat, nahar, günortanlyk, restoran alyp gitmek we ş.m. 6. Ulanylyşy: Dynç alyş, piknik, günortanlyk naharhana, naharhana, BBQ, çäreler, oturylyşyklar, toýlar we restoranlar üçin ajaýyp.7. Hil hiline gözegçilik: Ösen enjamlar we tejribeli QC topary material, ýarym taýýar we taýýar önümi barlar ...
 • Oturylyşyk üçin fantastiki çeper dizaýn şekilli kagyz plastinka

  Oturylyşyk üçin fantastiki çeper dizaýn şekilli kagyz plastinka

  Önüm jikme-jiklikleri Wingin agaç kagyz pulpa markasy OEM / ODM reňkli kebelek şekilli tabaklar Bir gezek ulanylýan, ekologiýa taýdan amatly pursat Çaga duşy, ýubileý, doglan gün Bu element hakda You Näme alarsyňyz】 10pcs 9 '' kebelek şekilli kagyz tabaklary.Bu tabaklar halaýanlaryňyz ýaly şekillendirilýär!Bu dizaýn edilen kebelek şekilli nahar toplumy bilen ajaýyp oturylyşyk dörediň!【Gowy hil ter Kebelek şekilli tabaklar ýokary hilli galyň kagyzdan ýasalýar, ol ýasama bolmaz ...
 • Biodegrirlenip bilinýän ekologiýa taýdan amatly kagyz jam

  Biodegrirlenip bilinýän ekologiýa taýdan amatly kagyz jam

  Jikme-jiklikler Iýmit TEMP garşylygyny ulanyň 20 ℃ - 50 or Reňkli ak we bambuk we alýumin goşundy Bir gezek ulanylýan tegelek jam kagyz görnüşi bambuk ýa-da agaç pulpasy Çap ediş usuly nagyş, UV örtük, lak, möhürleme, altyn folga logo jamda bir gezek ulanylýan şahadatnama ISO9001, FDA, FSC, BPI Ulanyjy myhmanhanasynyň restoran öýi Stil tegelek bir gezek ulanylýan jam Model belgisi B-6 aýratynlyk biodegrasiýa edilip bilinýän gaplar, gaýtadan işlenen materiallar OEM / ODM HAES ...
 • TARAPYIS AISRATYN DINNERWARE SET gapdal plitalary |Agyr kagyz kagyz plitalary |Altyburç dizaýn |Uly toý we nahar üçin biodegrirlenip bilinýän tabaklar

  TARAPYIS AISRATYN DINNERWARE SET gapdal plitalary |Agyr kagyz kagyz plitalary |Altyburç dizaýn |Uly toý we nahar üçin biodegrirlenip bilinýän tabaklar

  Dizaýn we gaplama gapdal tabak üçin düzülip bilner, Nahardan peýdalanmak has lezzetlidir.

  1.Material: 230gsm-den 300gsm-a çenli dürli görnüşli iýmit derejeli kagyz.
  2. Ölçegi: 6 dýuým, 7 dýuým
  3.Serf: Çap edilen, gyzgyn marka
  4.Goýulma: Sowuk / gyzgyn / gury iýmit
  5. Hiç hili floresan goşulmady.
  6. Daşamak üçin howpsuzlyk bukjasy.

 • Oturylyşyk üçin owadan gyrmyzy kagyz nahary, oturylyşyk, toý, altyn folga gabykly gyralary üçin bir gezek ulanylýan 9 dýuým

  Oturylyşyk üçin owadan gyrmyzy kagyz nahary, oturylyşyk, toý, altyn folga gabykly gyralary üçin bir gezek ulanylýan 9 dýuým

  1.Wirgin agaç pulpasy, ekologiýa taýdan arassa material
  2.Material: 230gsm-den 300gsm-a çenli dürli görnüşli iýmit derejeli kagyz.
  3. Ölçegi: 7 "8" 9 "…….
  4. faceerüsti: Çap edilen, gyzgyn marka, sol reňk
  5.Goýulma : Nahar, tüwi, Bento, günortanlyk, gyzgyn iýmit, salat, çorba, tort
  6. Ulanylyşy: Öý, myhmanhana, restoran we ş.m.
  7. Gowy tekizlik we berklik
  8. Hiç hili floresan goşulmady.
  9. Daşamak üçin howpsuzlyk bukjasy.

 • Bir gezek ulanylýan kagyz tabaklar toplumy, oturylyşyk plitalary toplumy, öýde oturylyşyk bezegi nahar tabaklary

  Bir gezek ulanylýan kagyz tabaklar toplumy, oturylyşyk plitalary toplumy, öýde oturylyşyk bezegi nahar tabaklary

  1.Wirgin agaç pulpasy, ekologiýa taýdan arassa material
  2.Material: 230gsm-den 300gsm-a çenli dürli görnüşli iýmit derejeli kagyz.
  3. Ölçegi: 10 dýuým, 10,5 dýuým, 12 dýuým…
  4. faceerüsti: Çap edilen, gyzgyn marka, reňkli reňk, ýalpyldawuk / mat laminasiýa.
  5.Goýulma : Miwe, salat, nahar, günortanlyk, restoran alyp gitmek we ş.m.
  6. Ulanylyşy: Dynç alyş, piknik, günortanlyk naharhana, naharhana, BBQ, çäreler, oturylyşyklar, toýlar we restoranlar üçin ajaýyp.

 • Kagyz şekilli tabaklar - Kidiň jeňňel partiýasy üçin palma ýapragy bir gezek ulanylýan gap-gaçlar, Gawaýi mowzugy, Tomus Luau, Greenaşyl
 • Bir gezek ulanylýan agyr ýük kesmäge çydamly mikrotolkunly ygtybarly kagyz gaplar, palma ýapraklary bilen gyzgyn çorba we gündelik ulanmak üçin doňdurma dizaýny, 20 Oz

  Bir gezek ulanylýan agyr ýük kesmäge çydamly mikrotolkunly ygtybarly kagyz gaplar, palma ýapraklary bilen gyzgyn çorba we gündelik ulanmak üçin doňdurma dizaýny, 20 Oz

  1. Önümiň ady: Kagyz jam
  2.Material: 180gsm-450gsm kagyz
  3. Ölçegi: 16oz, 20oz
  4. Reňk: 1-6c
  5. Çap etmek: Flexo we ofset çap etmek
  6. Aýratynlygy: Ekologiýa taýdan arassa, bir gezek ulanylýar
  7.OEM: Elýeterli
  8.Kertifikasiýa: FSC / FDA / EC / EU / ISO / SGS
  9.Okasiýa: Oturylyşyk we çäre

 • Bir gezek ulanylýan ýaşyl kagyz Täze ýyl kagyz jamy

  Bir gezek ulanylýan ýaşyl kagyz Täze ýyl kagyz jamy

  Jikme-jiklikler Önümiň ady Çap edilen bir gezek ulanylýan Ro Christmasdestwo kagyz jamy materialy 250g / 300g / 350g / 400gsm Aýratynlyk Agaç pulpa materiallarynyň ölçegi 16 sm, 18 sm, 12OZ, 20OZ beýleki ululyklar hem bar.Çap etme nagyşlary, UV örtük, lak, ýalpyldawuk laminasiýa, möhürleme, Matt laminasiýa, WANISHING, altyn folga dizaýny OEM we ODM hyzmaty.Iýmit , Partiýa nyşanyny ulanyň omöriteleşdirilen kabul edilen Model belgisi iýmit jamy gaplaýyş kartony , köp gaplamak;gysmak bilen gaplamak; ýa-da islegiňiz boýunça.MOQ 5000 paket / dizaýn ...
 • Bir gezek ulanylýan tabaklar kagyz tabaklary partiýa önümleri Nahar nahary we desert çagasynyň doglan gün dabarasy

  Bir gezek ulanylýan tabaklar kagyz tabaklary partiýa önümleri Nahar nahary we desert çagasynyň doglan gün dabarasy

  Biz kim?Hongtai Package, Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň uyauao şäherinde ýerleşýän her dürli kagyz tabaklary, kagyz käseler we beýleki kagyz gap-gaç önümleri üçin göni önümçilikdir.Taryhymyz Maddy önümçiligi we üpjünçiligi gaplamak boýunça 20 ýyllyk tejribämiz bar.Önümçilik liniýasynyň giňelmegi we müşderileriň talap etmegi bilen bu täze topar kompaniýasyny gurýarys.Şahadatnamalarymyz Zawodymyz ISO 9001 we ISO 14001, BPI, FSC.BSCI we ş.m. standartlaryna laýyk gelýär.Soraglar 1-nji sorag.Go üçin nusga sargyt alyp bilerinmi ...
 • Qualityokary hilli ekologiýa taýdan arassa Her gün Kagyz nahar plastinkasyny ulanyň

  Qualityokary hilli ekologiýa taýdan arassa Her gün Kagyz nahar plastinkasyny ulanyň

  Bu element hakda Ekologiýa taýdan arassa gündelik kagyz nahar tabaklary: 1 day Her gün agşamlyk nahary ýa-da oturylyşyklar üçin iň oňat tabak.2 iments Maksatly çap edilen salfetkalar (aýratyn satylýar).3 main Esasy tagamlar we gapdallar üçin berk we güýçli.4 、 Çalt arassalamak 5 99 99% ösümlik esasly täzelenip bilýän çeşmeler bilen ýasaldy.6 Hong Hongtai kompaniýasy tarapyndan öndürilen kagyz önümleri, zynjyr standartynyň talaplaryna laýyk gelýär.7 ost Kompostable - Diňe täjirçilik kompost desgalarynda kompostable ...
 • Çörek toplumy, nokatlar Çap edilen kagyz tabaklary Napkins Ro Christmasdestwo güni naharhana toplumy

  Çörek toplumy, nokatlar Çap edilen kagyz tabaklary Napkins Ro Christmasdestwo güni naharhana toplumy

  1. Önümiň ady: Çörek tabagy
  2. Material: 180gsm-450gsm kagyz
  3. Ölçegi: 7 '', 8 '', 9 '', 9.5 '', 10 '', 10.5 '' we ýöriteleşdirilen ululyk
  4. Şekil: tegelek, inedördül we aýratyn
  5. Reňki: 1-6c
  6. Çap etmek: Flexo we ofset çap etmek
  7. Aýratynlygy: Ekologiýa taýdan arassa, bir gezek ulanylýar
  8. OEM: Elýeterli
  9. Şahadatnama: FSC / FDA / EC / EU / ISO / SGS
  10. Wagt: Oturylyşyk we çäre

 • Hytaý 9 inç kagyz plitalary Her gün bir gezek ulanylýan kiçi desert ýokary hilli

  Hytaý 9 inç kagyz plitalary Her gün bir gezek ulanylýan kiçi desert ýokary hilli

  Material:180-Iýmit derejeli kagyzyň içinde 400gsm kagyz C1S ak

  Ölçegi:5-12 dýuým we ş.m., müşderiniň dizaýny kabul ederliklidir.

  UlanylyşyDoglan gün toý dabarasynyň bezegi, gap-gaç önümleri, gap-gaç önümleri

  Reňk:1-6PMS ýa-da CMYK reňkli çapsuw esasly syýa.

  MOQ: 100,000 bölek / dizaýn.

 • Dizaýn bir gezek ulanylýan doglan gün oturylyşygy Çap etmek pastel şekilli kagyz plitalary

  Dizaýn bir gezek ulanylýan doglan gün oturylyşygy Çap etmek pastel şekilli kagyz plitalary

  Gysga düşündiriş

  Ölçegi: omöriteleşdirilen ululyk

  Material: Kagyz

  Qty / Ctn: Custöriteleşdirilen

  Reňk: Surat

  Kartonyň ölçegi: omöriteleşdirilen

  Ulanylyşy: Partiýa bezegi

  MOQ: 5000sets

  Logotip: OEM we Çap edildi

  Töleg şertleri: T / T.

  Mysal: Biziň bilen habarlaşyň we nusganyň jikme-jigini tassyklaň

  Eltip beriş wagty: goýumy alandan 45 gün soň.

 • Ekologiýa taýdan arassa 9 '' Oturylyşyk nahary, ýagdan goraýan iýmit kompostable biodegrirlenip bilinýän kagyz plastinka

  Ekologiýa taýdan arassa 9 '' Oturylyşyk nahary, ýagdan goraýan iýmit kompostable biodegrirlenip bilinýän kagyz plastinka

  Esasy maglumat.

  Model NO.9: ′ ′ plastinka

  Görnüşi: Bir gezek ulanylýan tabak

  Amalyň görnüşi:AtylylykGalyp

  Port: Ningbo

  Syzmak: Syzmazlyk

 • Daşky gurşawy goramak we bir gezeklik kagyz nahar nahary üçin amatly adaty nagyş çap etmek

  Daşky gurşawy goramak we bir gezeklik kagyz nahar nahary üçin amatly adaty nagyş çap etmek

  Ölçegi: 5.5 dýuým, 6 dýuým, 7 dýuým, 8 dýuým, 9 dýuým

  Nusga: Heartürek, gül

  Embygnalan önüm ölçegleri (L x W x H):

  0.63 x 7.00 x 7.00 Inç

 • 7 dýuým 9 dýuým mahabat satuwy, partiýa bezegi dizaýny üçin doglan günüň gutly kagyz nahary

  7 dýuým 9 dýuým mahabat satuwy, partiýa bezegi dizaýny üçin doglan günüň gutly kagyz nahary

  Önümiň jikme-jik beýany: 9 dýuým mahabat satuwy Bagtly doglan günüň partiýasy bezeg dizaýn materialy: Dürli gram reňkli ak ak karton Reňkler: CMYK litho çap etmek, Pantone reňk çap etmek, Flexo çap etmek we UV çap etmek Finish: Glossy / Matt Varnish, Glossy / Matt Lamination , Altyn / süýümli folga möhürlemesi, Spot UV, Içerki artykmaçlygy: Gowy hil + Wagtynda ibermek + arzan baha + iň gowy hyzmat, bir gezek ulanylýan kagyz Lunc ...
 • Custörite bir gezek ulanylýan 100% Biodegrirlenip bilinýän nahar kagyzy tabaklary

  Custörite bir gezek ulanylýan 100% Biodegrirlenip bilinýän nahar kagyzy tabaklary

  Önümiň ady : omöriteleşdirilen bir gezek ulanylýan 100% Biodegrirlenip bilinýän nahar kagyz plitalary

  Material: kagyz, 100% bakja agaç pulpasy, bambuk pulpasy, 300gsm ~ 450gsm

  Ölçegi: omörite ölçeg bar

  Aýratynlyk co Ekologiýa taýdan dostlukly, bir gezek ulanylýan, biodegrasiýa edilip bilinýän, ýylylyga çydamly,

  Reňkler : Ak, CMYK, PANTON KODLARY

  Faceüzü co örtülmedik, çap edilen, gyzgyn möhür, nagyş, altyn folga, lak, PE laminasiýa

  Çap etmek lex Flexo çap etmek, ofset çap etmek

  Gaplamak ap Örtügi gysmak Gaplamak, köpçülikleýin gaplamak, ýöriteleşdirilen ýazgylar bilen garşy sumka ýa-da islegiňiz boýunça

 • Çörek stolunyň torty, bir gezek ulanylýan kagyz plastinka iýmit derejesi Hytaý önümçiligi

  Çörek stolunyň torty, bir gezek ulanylýan kagyz plastinka iýmit derejesi Hytaý önümçiligi

  Reňk : Köp reňk

  Nusga görnüşi imal Haýwanlar, ösümlikler

  Material : Kagyz

  Ölçeginiň diametri:

  7 inç 18 sm

  9 Inç 23 sm

 • Doglan gün we dynç alyş mowzugy üçin kagyz oturylyşyk plitalary Hytaýyň iň gowy önümçiligi

  Doglan gün we dynç alyş mowzugy üçin kagyz oturylyşyk plitalary Hytaýyň iň gowy önümçiligi

  Esasy bazarlar we önümler (önümler) Önümiň adynyň agşamlyk nahary, partiýa kagyz plastinka materialy 250-400gsm.iýmit derejeli ak kagyz tagtasy we çal arka tagtasy.Adaty tegelek, we kwadrat görnüşi, ýörite görnüş ýa-da özleşdirilen.Ölçegi 9、10、10.5 dýuým Çap et 1-6C ofset ýa-da flexo çap etmek, saglygyňy goramak üçin iýmit derejeli syýa.PP ýa-da lak örtügi.Programma oturylyşygy, dynç alyşdan peýdalanmak, restoranda ulanmak, agşamlyk nahary we ş.m. Köp mukdarda gaplamak;gysylan örtük bilen gaplamak ýa-da isleýşiňiz ýaly.MOQ 1 ...
 • Şekilli tabak Bir gezek ulanylýan, düzülip bilinýän, ekologiýa taýdan zaýalanýan, azyk kagyz tabaklary

  Şekilli tabak Bir gezek ulanylýan, düzülip bilinýän, ekologiýa taýdan zaýalanýan, azyk kagyz tabaklary

  Önümiň ady: şekilli tabak Bir gezek ulanylýan, düzülip bilinýän, ekologiýa taýdan zaýalanýan, iýmit kagyz tabaklary Material: Kagyz kartoçkasy, iýmit derejeli kagyz, içindäki ak, kagyzyň içindäki çal Ölçegi: 5 ", 6", 7 ", 9", 10 "we ş.m. özleşdirilen görnüşleri boluň: Bir gezek ulanylýan , zaýalanýan reňk: PMS reňki, köp reňkli , Programma : Syýahat, oturylyşyklar, gündelik çäreler, ýyllyk ýygnaklar we ş.m. Aýratynlyk: carryüklemek aňsat, bir gezek ulanylýan, zaýalanýan Biz hakda Çäkli kompaniýamyz döredildi ...
 • Printörite çap etmek Qualityokary hilli bir gezeklik kagyz nahar nahary

  Printörite çap etmek Qualityokary hilli bir gezeklik kagyz nahar nahary

  Designörite dizaýn Hytaýyň iň gowy önümi tarapyndan ýokary hilli bir gezek ulanylýan kagyz nahar nahary, täze ekologiýa taýdan arassa bir gezek ulanylýan kagyz plitalary bilen tanyşdyrmak!Bu janly we reňkli plitalar diňe bir görnükli däl, daşky gurşawy göz öňünde tutup hem bezelendir.Saýlamak üçin janly reňkleriň giň görnüşi bilen, bir gezek ulanylýan kagyz plitalarymyz islendik pursatda janly täsir galdyrýar.Doglan gün dabarasy, piknik ýa-da başga bir çäre bolsun, bu tabaklar stoluňyzyň sazlamasyny ýokarlandyrar ...
 • Çörek tabagy , Ro Christmasdestwo kagyz tabaklary co Eko kagyz plastinka p Bir gezek ulanylýan kagyz plastinka , Ajaýyp kagyz plitalary

  Çörek tabagy , Ro Christmasdestwo kagyz tabaklary co Eko kagyz plastinka p Bir gezek ulanylýan kagyz plastinka , Ajaýyp kagyz plitalary

  Haryt barada umumy önüm Önümiň ady desert tabagy materialy 250-400gsm.iýmit derejeli ak kagyz tagtasy we çal arka tagtasy.Şekil tegelek, kwadrat, ýörite görnüş ýa-da özleşdirilen.Ölçegi 5.5、6、7、7.5 we beýleki ýöriteleşdirilen ululyk.Saglygyňyzy goramak üçin 1-6 reňk ýa-da flexo çap etmek, iýmit derejeli syýa çap etmek.Reňk gaty, CMYK, ýöriteleşdirilen reňk prosesi PE ýa-da ýag örtügi.Marka gutar.Programma oturylyşygy, Öý ulanylyşy, myhmanhanada ulanmak, restoranda ulanmak, agşamlyk nahary we ş.m. Bir gezek ulanylýan aýratynlyk, Sustaina ...
 • Dürli mowzuklary çap edýän öndüriji kagyz plastinka

  Dürli mowzuklary çap edýän öndüriji kagyz plastinka

  Önümiň jikme-jiklikleri Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý Marka ady: OEM, şeýle hem ODM hyzmaty Wagty: Apreliň samsyk güni, mekdebe gaýdyp gelmek, Hytaýyň Täze ýyly, Ro Christmasdestwo, Earther güni, Pasha, Atalar güni, gutardyş, Halloween, Eneler güni, Täze ýyl , Şükür güni, Söýgüliler güni, Beýleki materiallar: 100% Wirgin agaç pulpasy, Wirgin pulpasy, görnüşi: Waka we partiýa üpjünçiliginiň ölçegi: 6 dýuým, 7 dýuým, 8 dýuým 9 dýuým, 10 dýuým kagyz plastinka Agramy: 250g, 300g, 350g, 400G Faceüzü: Lak, PE lami ...
 • Partiýa üpjünçiligi Agşamlyk nahar ölçegi omörite çap edilen bir gezek ulanylýan kagyz plastinka

  Partiýa üpjünçiligi Agşamlyk nahar ölçegi omörite çap edilen bir gezek ulanylýan kagyz plastinka

  Aýratynlyk Önümiň ady Partiýa üpjünçiligi Agşamlyk nahary Ölçeg Çap edilen bir gezek ulanylýan kagyz plastinka materialy 100% tebigy kagyz pulpasy Reňk Ak / Gök / Gülgüne / Custöriteleşdirilen reňkler Kagyz Agramy 230gsm ak karton Ölçegi 7/8/9/10 / Custöriteleşdirilen dýuým Galyňlygy 1.5mm Logotip Aýratynlyk Ys ýok, bir gezek ulanylýan, ekologiýa taýdan arassa, Durnukly çap etmek Flexo çap etmek, ofset çaphana programma restorany / öý oturylyşygy / piknik paketi 20pc / sumka, 200 halta / karton, 4000pc / karton töleýjiler ...
 • şekilli salfetka , Baýram kagyz tabaklary ret Gowy kagyz salfetka, reňkli kagyz salfetka

  şekilli salfetka , Baýram kagyz tabaklary ret Gowy kagyz salfetka, reňkli kagyz salfetka

  Önümiň ady Bir gezek ulanylýan şekilli çap edilen kagyz salfetka , Partiýa bezegi salfetka materialy 100% Wirgin agaç pulpasynyň ululygy 25 * 25 sm, 33 * 33 sm, 40 * 40 sm, eplenýän 1/4 gatlak 2ply, 3 gezek dizaýn OEM Programma doglan günleri, ýubileýler, bakalawr oturylyşyklary , agşamlyk nahary , agşamlyk nahary , restoran Mysal üçin gurşun wagty 7-10 gün Partiýa bezegi üçin bir gezek ulanylýan şekilli çap edilen kagyz salfetkasy barada 1. Highokary hili: Partiýa bezegi üçin bir gezek ulanylýan şekilli çap edilen salfetka 100% Wirgin agaç pulpasyndan, ýumşak we ygtybarly ...
 • Ak eko dostlukly bir gezek ulanylýan kagyz jam

  Ak eko dostlukly bir gezek ulanylýan kagyz jam

  Önümiň ady Ak eko dostlukly bir gezek ulanylýan kagyz çüýşe materialy 100% gyz agaç pulpasy, bambuk pulpasy, 190gsm ~ 400gsm ululygy 16 sm, 17.5 sm, 18 sm, 12oz, 20oz, adaty ululyklary Biodegrasiýa edilip bilinýän, kompostable, gaýtadan ulanylýan ulanyş öýi, myhmanhana, restoran, toý, Oturylyşyk, doglan gün, saçak önümleri, gündelik ulanylyş.etc Reňk ak ýa-da islegiňiz Çap etmek Flexo Çap etmek, Ofset Çap ediş gaplamasy gysgaldylan gaplama gaplama , köpçülikleýin gaplama , ýöriteleşdirilen bellikler bilen sumka , ýa-da talap edilýän köpçülikleýin gowşuryş 35 - 45 d ...
 • 7 dýuým Bir gezek ulanylýan çap edilen kagyz plitalary, Hytaýyň iň gowy önümçiligi üçin desert plitalary

  7 dýuým Bir gezek ulanylýan çap edilen kagyz plitalary, Hytaýyň iň gowy önümçiligi üçin desert plitalary

  Önümiň ady 7 dýuým Bir gezek ulanylýan kagyz tabaklary partiýa materiallary üçin desert tabaklary 100% gyz agaç pulpasy, bambuk pulpasy, 190gsm ~ 400gsm reňkler Ak ýa-da islegiňiz Ekologiýa taýdan arassa, zähersiz, zyýansyz, sagdyn we arassaçylyk Ulanyjy iýmit pitsasy, miweler, hozlar.Mysal üçin, aksiýa nusgalarymyzy size hödürläp bileris, diňe iberiş tölegi siziň hasabyňyz bolar. 2 günüň içinde iberilip bilner.Gaplamak Gaplamak Gaplamak Gaplamak, ýa-da talaplaryňyza görä FDA, LFGB, EU, EC Compost şahadatnamasy ...
 • Doglan gün toý dabarasy Hytaý zawody üçin bir gezek ulanylýan tort desert tabagy

  Doglan gün toý dabarasy Hytaý zawody üçin bir gezek ulanylýan tort desert tabagy

  Önümiň artykmaçlyklary 1. Oturylyşyk, toý, doglan gün ýaly islendik ýagdaýyňyz üçin kostýum.2. Bir gezek ulanylýan gap iýmit ýa-da günortanlyk üçin amatly.3. Biodegrirlenip bilinýän materiallary döwmek aňsat däl bolsa, ulanyljakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.4. Biodegrirlenip bilinýän 5. Mikrotolkunda we holodilnikde ulanylyp bilner 6. Ulanylýan ululyklaryň, şekilleriň we ulanmagyň dürli görnüşleri 7. Sagdyn, zäherli däl, zyýansyz we sanitariýa 8. Gaýtadan işlenip we çeşmäni gorap bolýar Satyş nokady 1. Qokary hil kepilligi, çalt eltip bermek we gyzgyn hyzmat!2.E ...
 • Bir gezek ulanylýan çap edilen şekilli altyn folga bir gezek ulanylýan kagyz plitalary Hytaý üpjün edijisi

  Bir gezek ulanylýan çap edilen şekilli altyn folga bir gezek ulanylýan kagyz plitalary Hytaý üpjün edijisi

  Önümiň ady şekilli altyn folga bir gezek ulanylýan kagyz plitalary Material kagyz gaplamasy omöriteleşdirilen MOQ 10000 paket Mysal wagty 7-10 gün TT ýüklemek arkaly töleg 1. Deňiz bilen (porta port), FOB portshli portlar Hytaý2. Howa (howa menzili) 3.Ekspress ululygy 7/8/9/10 / şekilli ýöriteleşdirilen dýuým Depozit alnandan 45 gün soň, ak karton kagyzy, 300gsm, 350gsm, ýöriteleşdirilen hil · Ygtybarly · Professional Bu kagyz plastinka ýokary hilli iýmit derejesindäki kagyzdan ýasalýar.Biz ...
 • Çap edilen kagyz jam , Kagyz oturylyşyk gaplary, owadan kagyz gaplar, ýeketäk kagyz gaplar Hytaý zawody

  Çap edilen kagyz jam , Kagyz oturylyşyk gaplary, owadan kagyz gaplar, ýeketäk kagyz gaplar Hytaý zawody

  Önümiň jikme-jiklikleri Harydyň ady Bir gezek ulanylýan çap edilen kagyz jam material 250-400gsm.iýmit derejesindäki ak kagyz tagtanyň şekilli tegelek ululygy 5.5、6、7、7.5、8 dýuým we beýleki ýöriteleşdirilen ululyk.kuwwaty 10OZ, 12OZ, 20OZ Çap et 1-6 reňkli ýa-da flexo çap etmek, saglygyňy goramak üçin iýmit derejeli syýa.PE ýa-da lak bilen gutarmak.Programma oturylyşygy, restoranda ulanmak, agşamlyk nahary, maşgala baýramçylygy we ş.m.Köp gaplamak;gysylan örtük bilen gaplamak ýa-da isleýşiňiz ýaly.MOQ 50, ...
 • Hytaýdan öndürilen, bir gezek ulanylýan kompostable kagyz plitalary

  Hytaýdan öndürilen, bir gezek ulanylýan kompostable kagyz plitalary

  bir gezek ulanylýan desert plitalary, bio bir gezek ulanylýan plitalar, ekologiýa taýdan arassa bir gezek ulanylýan plitalar