Salfetka

Dizaýnlar: “Xmas”, “Täze ýyl”, “Halloween”, “Walentin”, “Gündelik”, “Gül”, “Party”, “Haýwan”, zolak, polka-nokat, şewron, häsiýet we ş.m. ýaly köp sanly dizaýn bar. OEM dizaýny gowy garşylanýar. Specialörite şekiliň bukulmagy: Staryldyz görnüşi, futbolka görnüşi, Santa kostýumynyň bukulmagy Sörite Sahpe kesmek: Heartürek şekili, futbolka görnüşi we ş.m. Şahsy kagyz salfetkalary: Bu ýakymly we reňkli sitrus miwelerini goşuň adaty kagyz salfetkalar nahar saçaklaryna oturylyşyk salfetkalary üçin, ýa-da miwe mowzugyňyzy çäräňiziň ähli ýerlerine ýetirmek üçin bufet we desert stolunda ulanyň. Rememberatda saklamaly partiýa: Bular bilen beýannama beriňkaşaň kagyz salfetkalaroturylyşyk naharlaryny öwmek hökman;oturylyşyklar, dabaralar, kokteýl agşamlary, günortanlyk naharlar ýa-da bufetler üçin ajaýyp. Qualityokary hilli: Her salfetka, süpürmek üçin amatly tejribe bermek üçin ýumşak we siňdiriji bolmagyny üpjün etmek üçin 2or 3 plyusdyr. Lezzet almak üçin has köp wagt: Bir gezek ulanylýan kagyz arassalama wagtyny gysgaldýar, şonuň üçin bu dynç alyş temaly oturylyşykda dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen has köp wagt geçirip bilersiňiz.Oturylyşykdan soň ähli zibil bilen saçak ýygnaň we zibil taşlaň.