Agşamlyk salfetka

Köp ýagdaýlar üçin amatly: bularbir gezeklik nahar salfetkalaryadatça öýde, myhman otaglarynda we hajathanalarda ulanylýar.Mundan başga-da, dynç alyş oturylyşyklary, bar, toý toýy, naharhana çäreleri, doglan gün dabaralary ýaly aýratyn wakalar üçin ajaýyp zatlar edýärler. Birnäçe setir we netijeli konsolidasiýa hyzmaty bilen üpjün edýäris. Süýümleri ylmy we esasly süýüm gatnaşygy bolan süýümlerden doly ulanýarys we diňe agaç süýümleriniň ulanylmagyny azaldyp, uglerod zyňyndylaryny azaltmak üçin tokaý kesilmegini azaldyp biljek kagyz öndürmek üçin arassalanmadyk süýümleri satyn alýarys.Durmuşy söýüň we daşky gurşawy goraň, size howpsuz we sagdyn öý kagyzy berýäris! Iýmitleniş işiňiz, restoran ýa-da kafe üçin ajaýyp, bu mowzuk düzüldi bezegli kagyz nahar salfetkalary bolup durýarhiline zyýan bermeýän uly baha.Kondensasiýa sebäpli ýüze çykýan bulaşyklygyň öňüni almak üçin kagyz tabagyň ýa-da kagyz käsäniň aşagyna ýerleşdirmek üçin ajaýyp zat.Mundan başga-da, bu köp taraplyajaýyp salfetkalaragşamlyk tabaklaryna tygşytly alternatiwa bolup biler, sebäbi ýörite çäräňizde ýa-da hususy oturylyşykda naharlar, desertler we at dýuýrleri üçin ajaýyp zat.
 • Agşamlyk salfetkalar arassa agaç pulpasy ekologiýa taýdan arassa we biodegrirlenip bilner

  Agşamlyk salfetkalar arassa agaç pulpasy ekologiýa taýdan arassa we biodegrirlenip bilner

  Önümiň ady: Agşamlyk salfetkalar, arassa agaç pulpa, ekologiýa taýdan arassa we biodegrirlenip bilýän siňdiriji kagyz, döwmek aňsat däl
  Material: Arassa agaç pulpasy
  Ölçegi: 33 * 40CM , 40 * 40CM
  Görnüşleri: Bir gezek ulanylýar
  Reňk: Ak, gara, köp reňkli , CMYK çap etmek we boýamak
  Programma : Doglan gün ýygnanyşyklary, gündelik ýygnaklar, syýahat, agşamlyk we ş.m.
  Aýratynlyk: Daşamak we ulanmak üçin amatly, bir gezek ulanylýan, arzan bahadan
 • Baýramçylyk agşamlyk nahary üçin agşamlyk salfetka ýorunja bir gezeklik bukjasy 7.87 × 7.87 dýuým kagyz salfetkalar

  Baýramçylyk agşamlyk nahary üçin agşamlyk salfetka ýorunja bir gezeklik bukjasy 7.87 × 7.87 dýuým kagyz salfetkalar

  Önümiň ady: Agşamlyk salfetka
  Ölçegi (sm): 25 * 25 sm, 30 * 40 sm, 40 * 40 sm; özleşdirilen
  Ölçegi (dýuým): 10 ″ x10 ″, 12 ″ x16 ″, 16 ″ x16 ″
  Reňk we nagyş: açyk / eşik nagşy bilen ak reňk, Suw esasly syýa
  Galyňlygy: 16gsm, 17gsm, 18gsm, 20gsm
  Eplemegiň stili: 1/4 esse, 1/6 esse, 1/8 esse
  Çap etmek: 1-6C
  OEM & ODM: kabul ederliklidir
  Çeýe we galyň: döwülmeýän, deri arassa we tekiz
  Şahadatnama: FSC, BPI, ISO9001, ISO14001, BSCI, SEDEX

 • Gara 2-Ply özbaşdak nahar Napkin saýlaň

  Gara 2-Ply özbaşdak nahar Napkin saýlaň

  Önümlere syn ● Goňur grafika janly, gutlag ekrany döredýär ● 2 gatly gurluşyk, islenmeýän deşiklere we gözýaşlara garşy durmak üçin goşmaça güýç berýär ● Ussalara amatly we bir gezek ulanylýan alternatiw ● Bir gezek ulanylýan kagyz gurluşygy aňsat arassalanmagy hödürleýär ● Garaşsyz ulanylyp bilner ýa-da başgalary bilen birleşdirilip bilner gutardyş önümleri Önümiň spesial eplenen uzynlygy 7,87 dýuým, açylmadyk uzynlygy 15,7 dýuým eplenen ini 7.87 dýuým, açylmadyk giňligi 15,7 dýuým Reňk CMYK çap dizaýny dizaýn mowzuk aýratynlyklary ...
 • Bir gezek ulanylýan ýokary derejeli nahar salfetkasy

  Bir gezek ulanylýan ýokary derejeli nahar salfetkasy

  Önümiň umumy görnüşi Kagyz salfetkalar we hyzmat ediş materiallary 18 gsm päk gyz agaç pulpasy Kokteýl oturylyşygy, agşamlyk nahary, doglan gün toýy, toý we ş.m. Şahadatnamanyň iýmit derejesi synag ölçegi 25x25cm.33x33cm, 33x40cm, 40x40cm açylanda Layer & Fold 2ply, 3ply, 1/4 esse, 1/6 esse Nusga almagyň wagty 7-15 iş güni Önümçilik wagty 30-40 iş güni Adaty kagyz polotensalaryndan has ýumşak we has siňdiriji; çydamly; zygyr matalar.★ Ulanylyşy: elleri guratmak üçin ulanyň, ...
 • 20 paket 3 Ply kagyz nahary salfetkalary Hytaý tarapyndan ýokary hilli iň oňat zawod

  20 paket 3 Ply kagyz nahary salfetkalary Hytaý tarapyndan ýokary hilli iň oňat zawod

  Mukdary: 20 kagyz salfetka

  Material: açylmadyk kagyz: 15,75 ″ X 15,75 ”;Eplenen ululygy: 7.87 ″ X 7.87 ″

  Salfetkanyň reňki: Ak

  Çap reňki: Gök mermer

  Dizaýn: Altyn folga mermer çap

  Hil: Her bir sahypa 3 tekiz (3 gatlak galyň), ýumşak dokma, täze el degirme, çydamly kagyz we ýokary derejede ýok.

  Goşmaça maglumat: Altyn folga diňe Napkiniň 1/4 panelinde

  Ulanylyşy: Toý, doglan gün, oturylyşyk, waka, banket, restoran saçaklary

 • Agşamlyk Napkin partiýasy önümleri, bir gezek ulanylýan kagyz polotensalary, galyň, siňdiriji

  Agşamlyk Napkin partiýasy önümleri, bir gezek ulanylýan kagyz polotensalary, galyň, siňdiriji

  Önümiň aýratyn önümi: Agşamlyk salfetka Partiýa üpjünçiligi, bir gezek ulanylýan kagyz polotensalary, üç gezek galyňlaşdyrylan, siňdiriji we biodegrirlenip bilinýän material: 100% gyz agaç pulpa kagyz materialy Ölçegi: 16g & 18g, 1PLY, 2Ply, 3Ply, 25x25cm, 33x33cm, 33x40cm, 40x40cm Önümiň çap edilmegi, nagyşlamak, kesmek, gaplamak, karton, ýük daşamak Reňk: CMYK çap, PMS reňkli çap, ak programma : Doglan gün dabarasy, dynç alyş geýimi, atyş reklamalary, öýe syýahat we ş.m. Biz hakda Çäkli kompaniýamyz döredildi i ...
 • Agşamlyk salfetka partiýasy, bir gezek ulanylýan kagyz polotensalary, üç gezek galyňlaşdyrylan, siňdiriji we biodegrasiýa edilip bilinýän zatlar (1)

  Agşamlyk salfetka partiýasy, bir gezek ulanylýan kagyz polotensalary, üç gezek galyňlaşdyrylan, siňdiriji we biodegrasiýa edilip bilinýän zatlar (1)

  Önümiň umumy syny Towuk guýrugy sepýän kagyz polotensasy, bir gezeklik restoran myhmanhanasy bir gezeklik çap etmek, çygly kagyz polotensasy Önümiň ady: Towuk guýrugy sepýän kagyz polotensasy, bir gezeklik restoran myhmanhanasy bir gezeklik çap etmek, çygly kagyz polotensasy Ölçegi, gram agramy 14g & 16g & 18g, 25 * 25CM, 33 * 33CM mukdarda 20 list / sumka, 15 list / sumka, özleşdirilip bilner Reňk: Monohrom, köp reňkli, amaly ssenariýalar Restoran, çykarylýan, gündelik, toý, myhmanhana we ş.m. Biz hakda Çäkli kompaniýamyz e ...
 • Çap edilen kagyz nahary Napkin Doly reňkli ýörite dizaýn Hytaý ýokary hilli üpjün ediji

  Çap edilen kagyz nahary Napkin Doly reňkli ýörite dizaýn Hytaý ýokary hilli üpjün ediji

  Kagyz nahar salfetkalaryny we serwetleri ýazyň Material 18 gsm gyz agaç pulpa Programma Kokteýl oturylyşygy, agşamlyk nahary, doglan gün toýy, toý dabarasy we ş.m. Şahadatnama Iýmit synpynyň ölçegi 25x25cm.33x33cm, 33x40cm, 40x40cm açylanda Layer & Fold 2ply, 3ply, 1/4 esse, 1/6 esse Nusga almagyň wagty 7-15 iş güni Önümçilik wagty 30-40 iş güni Adaty kagyz polotensalaryndan has ýumşak we has siňdiriji; çydamly; zygyr matalar.★ Ulanylyşy: elleri guratmak, günäni süpürmek üçin ulanyň ...
 • suw esasly syýa bilen çap edilen agşam salfetkalary, ýöriteleşdirilen kagyz salfetka

  suw esasly syýa bilen çap edilen agşam salfetkalary, ýöriteleşdirilen kagyz salfetka

  Aýratynlyk Adaty kagyz polotensalaryndan has ýumşak we has siňdiriji; çydamly; ýorgan-düşek duýgusy.★ Ulanylyşy: elleri guratmak, lýubkany we hasaplaýjyny süpürmek, ýüzleri arassalamak we beýleki umumy maksatly programmalar üçin ulanyň.Many Köp ýagdaýlar üçin amatly: bu polotensalar adatça öýde 、 myhman otaglarynda we hajathanalarda ulanylýar.Mundan başga-da, dynç alyş dabaralary, bar, toý toýy, naharhana çäreleri, doglan gün dabaralary ýaly aýratyn wakalar üçin ajaýyp zatlar edýärler.Any Islendik wagt baryp görmäge taýyn zawod ★ Uly göwrümli önüm ...