Nahar salfetkasy

Durmuşyň romantikasy we däp-dessury birnäçe element goşmak bilen aňsatlyk bilen döredilip bilner.Mysal üçin,şahsylaşdyrylan günortan salfetkalar nahar stolunda diňe bir ýassyk hökmünde däl, eýsem nahar tabaklaryny we çakyr äýneklerini hem bezemek üçin ulanyp boljak möhüm element bar.çap edilen nahar salfetkalary durmuşyň aýrylmaz önümine öwrüldi.Söýgüliler güni, Şükür güni, Pasha, Ro Christmasdestwo, Hallowin, Hanukka, gutardyş dabaralary, doglan gün dabaralary, kemping, piknik, barbekü ýaly dürli sahnalarda ulanylyp bilner.Iki adam üçin şemli agşamlyk nahary bolsun ýa-da biraz oýlap tapyş bilen, durmuşyňyza bagt goşup, tüsse we ýangyn gurşawyny iki esse artdyryp bilersiňiz. Bir gezek ulanylýan günortan salfetkalar otagy bezemek üçin ýyly we näzik nagyş hökmünde ulanyp boljak dürli nagyşlara eýe.Bu syrly Gündogar, hyýalyň ýurdy bolup biler;Wiktoriýanyň sap gymmaty we çylşyrymlylygy;Günbatarlylaryň nazarynda gündogar gözelligi bolup biler;Bu ajaýyp we jadyly estetiki çaknyşyk bolup biler;Gülleriň we haýwanlaryň sazlaşykly tebigaty bolup biler;Şeýle hem, bedeniň esasy nagşy, özbaşdak görkezilmegi, sahnanyň bir burçy, reňkiň aşagy, baý atmosfera bolup bilmez.
 • Bir gezek ulanylýan stol restoranlary Baýram we oturylyşyk üçin dokma bezeg kagyzy salfetka

  Bir gezek ulanylýan stol restoranlary Baýram we oturylyşyk üçin dokma bezeg kagyzy salfetka

  Biz kim?Hongtai Package, Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň uyauao şäherinde ýerleşýän her dürli kagyz tabaklary, kagyz käseler we beýleki kagyz gap-gaç önümleri üçin göni önümçilikdir.Taryhymyz Maddy önümçiligi we üpjünçiligi gaplamak boýunça 20 ýyllyk tejribämiz bar.Önümçilik liniýasynyň giňelmegi we müşderileriň talap etmegi bilen bu täze topar kompaniýasyny gurýarys.Şahadatnamalarymyz Zawodymyz ISO 9001 we ISO 14001, BPI, FSC.BSCI we ş.m. standartlaryna laýyk gelýär.Soraglar 1. Siz öndüriji ýa-da söwda komp ...
 • Garpyz partiýasy kagyzy Napkin

  Garpyz partiýasy kagyzy Napkin

  Jikme-jiklikler Önümiň ady: “Halloween Party” kagyz kagyzy salfetka materialy: 16 ~ 20gsm 100% bakja agaç pulpa.Ölçegi: 21 * 21 sm, 25 * 25 sm, 33 * 33 sm, 33 * 40 sm, 40 * 40 sm, 1-3 plyuslama 1/4, 1/6, 1/8, 1/12.Reňk 1-6C suw esasly syýa.Custörite gaplamak.Dizaýn “Xmas”, “Täze ýyl”, “Halloween”, “Walentin”, “Gündelik”, “Gül”, “Party”, “Haýwan”, zolak, polka-nokat, şewron, häsiýet we ş.m. ýaly köp sanly dizaýn bar. OEM dizaýny gowy garşylanýar.Programma partiýasyny ulanmak, Gündelik ulanmak, Syýahatçy ...
 • OEM lomaý bir gezek ulanylýan Çap ediş adaty 3 sany kagyz nahar nahary Napkins Hytaý zawody

  OEM lomaý bir gezek ulanylýan Çap ediş adaty 3 sany kagyz nahar nahary Napkins Hytaý zawody

  Usuly: möwsüm, festiwal, agşamlyk nahary, gündelik kagyz salfetkalar we ş.m.

  Ply: 1ply, 2ply, 3ply

  Material: 16 / 18gsm 100% bakja agaç pulpasy

  Çap etmek: 1-6 reňk

  Syýa: iýmit derejesindäki suw esasly syýa

  Gaplamak: 16 / 20pc / paket, 16 paket / içki guty, 96 halta / karton

  MOQ: dizaýn üçin 50,000 paket

  Müşderiniň dizaýny we gaplanyşy hoş geldiňiz.

 • Günortanlyk adaty logotip restorany 100% Wirgin agaç pulpa kagyzy salfetka

  Günortanlyk adaty logotip restorany 100% Wirgin agaç pulpa kagyzy salfetka

  HYZMATDAŞLYK: SIZE / SHEET / Agram / Çap edilen surat
  Çäräňiz üçin bezegli owadan kagyz salfetkalar, myhmanlaryň ünsüni özüne çeker.
  Baýram bezegleriňizi jazlaň,
  çakyr oturylyşygy ýa-da mimoza bar önümleri.
  Şeýle hem toý salfetkalary ýa-da gelin salfetkalary ýaly ajaýyp

 • Festiwalyň günortanlyk salfetkalarynyň köp gatlagy

  Festiwalyň günortanlyk salfetkalarynyň köp gatlagy

  Önüm jikme-jiklikleri Durmuşyň romantikasy we däp-dessury birnäçe element goşmak bilen aňsatlyk bilen döredilip bilner.Mysal üçin, nahar stolundaky reňkli salfetkalar diňe bir ýassyk hökmünde däl, eýsem nahar tabaklaryny we çakyr äýneklerini hem bezemek üçin möhüm elementdir.Reňkli salfetkalar durmuşyň aýrylmaz önümine öwrüldi.Söýgüliler güni, Şükür güni, Pasha, Ro Christmasdestwo, Hallowin, Hanukka, gutardyş dabaralary, doglan gün dabaralary, kemping, piknik ... ýaly dürli sahnalarda ulanylyp bilner.
 • Elegant bir gezeklik çap edilen Nahar Napkin 33 * 33 sm partiýa Öý myhmanhanasy restorany Täze ýyl dizaýnlary

  Elegant bir gezeklik çap edilen Nahar Napkin 33 * 33 sm partiýa Öý myhmanhanasy restorany Täze ýyl dizaýnlary

  Gatlak: 1 Ply, 2Ply , 3Ply
  Material: Wirgin agaç pulpasy, Wirgin pulpasy, bambuk pulpasy
  Ölçegi: 33 * 33 sm ,: 40 * 40 sm
  Agramy: 16g-20g
  Gat: 1/6
  Önümler prosesi : çap etmek, gyzgyn möhürlemek , nagyş
  Gaplamak: Poli halta + bellik / baş kartoçka, PE sumka + bellik / baş karta, Çap kagyz gutusy.
  Enjam: Öý, myhmanhana, restoran we beýleki ýerler
  Synag şahadatnamasy: FDA, LFGB
  Zawodyň şahadatnamasy: Sedex, FSC.ISO

 • Oturylyşykda bir gezeklik nahar salfetkalary, şahsy kagyz salfetkalary

  Oturylyşykda bir gezeklik nahar salfetkalary, şahsy kagyz salfetkalary

  Görnüşi: Nahar salfetkalary we hyzmatlar

  Gatlak: 1 Ply / 2 Ply / 3 Ply

  Material: Wirgin agaç pulpasy

  Aýratynlygy: Ak

  Programma: Agşamlyk salfetkalar

  Usul: OPP poli halta

  Ues: Öý we bag 、 Iýmitlendiriş 、 Partiýa age Paket we çap 、 Gündelik durmuş

  Gelip çykan ýeri: Hytaý

  Dizaýn: OEM, Täze dizaýna hoş geldiňiz

 • Qualityokary hilli adaty çap edilen bir gezek ulanylýan kagyz nahary Nafkin Hytaý önümçiligi

  Qualityokary hilli adaty çap edilen bir gezek ulanylýan kagyz nahary Nafkin Hytaý önümçiligi

  Önümiň beýany görnüşi Salfetka kagyzy materialy 100% Wirgin agaç pulpasynyň ölçegi 33 * 33 sm Gelip çykan ýeri Hytaý, Ningbo markasynyň ady OEM kabul ederlikli reňk Ak, reňkli, CMYK çap dykyzlygy 16-23 gsm Layer 1/2 / 3ply Emboss nagyşly gaplama 50/100 / 150/200/250/300 / paket üçin beýleki listler MOQ 100000pcs Nusga wagty 7-10 gün Köpçülikleýin önümçilik wagty 45 günlik şahadatnama ISO9001 / ISO14001 / FSC / BPI / ABA Kompaniýanyň tertibi Biziň kompaniýamyz çap edilen gap-gaç önümleri bilen üpjün ediji ...
 • Restoran oturylyşygy üçin owadan nagyşly reňkli ululykdaky nahar salfetkasy

  Restoran oturylyşygy üçin owadan nagyşly reňkli ululykdaky nahar salfetkasy

  Görnüşi: Kagyz salfetkalar we hyzmatlar, Napkin partiýasy
  Gatlak: 1 Ply
  2Ply , 3Ply
  Material: Agaç pulpasyny, Wirgin agaç pulpasyny garyşdyryň
  Aýratynlygy: Çap edilen, ak ýa-da başga reňk
  Arza: Partiýa, Res
  taurgarynja we bezeg Napkin
  Stil:
  OPP sumka, POF sumka
  Gelip çykan ýeri:
  Ningbo, Hytaý (materik)
  Reňk: 1-6 Reňk
  Gat: 1/4
  Goýmak: Doly nagyşly, gyrasy nagyşly

 • Öndürijiler tarapyndan göni satylýan ýokary hilli kagyz salfetkalar

  Öndürijiler tarapyndan göni satylýan ýokary hilli kagyz salfetkalar

  Öndürijiler tarapyndan gönüden-göni satylýan ýokary hilli kagyz salfetkalar Hytaýda öndürilen önümiň görnüşi Kagyz salfetkalar we hyzmatlar gatlagy 2 Ply / 3ply material Wirgin agajy pulpa aýratynlygy Çap edilen goşundy agşamlyk salfetkalar stil sumkasy Hytaýyň markasy XS STYLE WAKANY Çap edilen NAPKIN Ölçegi 33X33CM Fold General 1 / 4 esse dykyzlygy 16 / 18GSM amaly ýerler restorany, kafe, içgiler, myhmanhana we ş.m. Hiliň hilini iň ýokary derejeli önümçilik liniýamyz hiç haçan alada goýmaz.H ...
 • Döredijilik ýyldyz şekilli çap edilen kagyz salfetkalar kokteýl salfetkalary 3 gatly gara öňünden bukulan kagyz salfetkalar

  Döredijilik ýyldyz şekilli çap edilen kagyz salfetkalar kokteýl salfetkalary 3 gatly gara öňünden bukulan kagyz salfetkalar

  Önümiň jikme-jiklikleriniň görnüşi: Kagyz salfetkalar we hyzmatlar, eplenen salfetkalar Material: Wirgin agaç pulpasy, gyzjagaz agaç pulpasy öňünden bukulan salfetkalar Üstünlik available Synag hasabaty bar Howply maddalar synag gatlagy: 1/2/3 Ply agramy: 16/18gsm Reňk: 1-6 reňkli reňk Çap etmek: flexografiýa çap etmek Aýratynlygy: Çap edilen, çap edilen, reňkli, eko-dost, ýöriteleşdirilen Port : Ningbo ýa-da Şanhaý ölçegi x 25x25cm.33x33cm, 33x40cm, 40x40cm ep : 1/4 esse, 1/6 esse, 1/8 esse Hongtai çap edilen kagyz salfetkalaryny professional öndüriji f ...
 • Günortanlyk dokumasy, aýratynlaşdyrylan logotip, bir gezek ulanylýan, ýumşak we täjirçilik salfetkalary Hytaý üpjün edijisi

  Günortanlyk dokumasy, aýratynlaşdyrylan logotip, bir gezek ulanylýan, ýumşak we täjirçilik salfetkalary Hytaý üpjün edijisi

  Önümiň jikme-jiklikleri Kagyz materialy: Kagyz pulpasy + PE laminasiýa, bambuk pulpasy + PE, plastmassa mugt çap etmek Çap etmek: ofset syýa we Flexo syýa bilen CMYK çap etmek / reňkli reňk stili: leeke diwar, ýekeje diwar Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý markasynyň ady . Gaplaň we o ...