Napkin

Hongtai, bir gezek ulanylýan kagyz salfetkalaryň ululygy we çap etmek üçin ýöriteleşdirilen şekilleri barşahsy kagyz salfetkalar.Kagyz salfetkalar, standarty goşmak bilen dürli ululykda ulanylýarçap edilen kokteýl salfetkalaryaçylmadyk ululygy 25x25 sm, eplenen ululygy 12,5x12.5 sm; günortanlyk we serwet salfetkalary, açylmadyk ululygy 33x33 sm, eplenen ululygy 16.5x16.5 sm; myhman polotensaly salfetkalar, açylmadyk ululygy 33x40 sm, bukulan ululygy 11x20 sm;ulybir gezeklik nahar salfetkalary açylmadyk ululygy 40x40 sm, açylmadyk ululygy 20x20 sm, şeýle hem ähli salfetkalary dürli mowzuk we wakalar üçin dürli şekillere bölüp bolýar. Napkinsiň ikisi-de 2ply we 3ply edip biler. Iki ýyla golaý ösüşden soň, Hongtai üstünlikli geçdi we özüni ýokary tehnologiýaly çaphana kärhanalarynyň biri hökmünde görkezdi.ulalmak, has gowy we güýçli bolmak.Önümleri dünýäniň çar künjegine ýaýrady we bazary köp ýurtlary öz içine alýar.“Target”, “Walmart”, “Amazon”, “Walgreens” ýaly köp sanly halkara satyjylaryň we markalaryň strategiki işewür hyzmatdaşy.
 • Bir gezek ulanylýan stol restoranlary Baýram we oturylyşyk üçin dokma bezeg kagyzy salfetka

  Bir gezek ulanylýan stol restoranlary Baýram we oturylyşyk üçin dokma bezeg kagyzy salfetka

  Biz kim?Hongtai Package, Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň uyauao şäherinde ýerleşýän her dürli kagyz tabaklary, kagyz käseler we beýleki kagyz gap-gaç önümleri üçin göni önümçilikdir.Taryhymyz Maddy önümçiligi we üpjünçiligi gaplamak boýunça 20 ýyllyk tejribämiz bar.Önümçilik liniýasynyň giňelmegi we müşderileriň talap etmegi bilen bu täze topar kompaniýasyny gurýarys.Şahadatnamalarymyz Zawodymyz ISO 9001 we ISO 14001, BPI, FSC.BSCI we ş.m. standartlaryna laýyk gelýär.Soraglar 1. Siz öndüriji ýa-da söwda komp ...
 • Garpyz partiýasy kagyzy Napkin

  Garpyz partiýasy kagyzy Napkin

  Jikme-jiklikler Önümiň ady: “Halloween Party” kagyz kagyzy salfetka materialy: 16 ~ 20gsm 100% bakja agaç pulpa.Ölçegi: 21 * 21 sm, 25 * 25 sm, 33 * 33 sm, 33 * 40 sm, 40 * 40 sm, 1-3 plyuslama 1/4, 1/6, 1/8, 1/12.Reňk 1-6C suw esasly syýa.Custörite gaplamak.Dizaýn “Xmas”, “Täze ýyl”, “Halloween”, “Walentin”, “Gündelik”, “Gül”, “Party”, “Haýwan”, zolak, polka-nokat, şewron, häsiýet we ş.m. ýaly köp sanly dizaýn bar. OEM dizaýny gowy garşylanýar.Programma partiýasyny ulanmak, Gündelik ulanmak, Syýahatçy ...
 • Bir gezek ulanylýan iýmit kontaktlary omöriteleşdirilen çap edilen bezeg salfetkasy

  Bir gezek ulanylýan iýmit kontaktlary omöriteleşdirilen çap edilen bezeg salfetkasy

  Haryt barada umumy önüm Önümiň ady: Bir gezek ulanylýan iýmit kontaktlary omöriteleşdirilen çap edilen bezeg salfetkasy material: 14 ~ 20gsm 100% gyz agaç pulpa.Ölçegi: 33 * 33 sm, 1-3 plyuslama 1/4, 1/6, 1/8, 1/12.Reňk Arassa reňk , hromatiki , adaty reňkler.Köp gaplamak;gysgyç-gaplama ýelimli gaplama your islegiňiz boýunça.Dizaýn Bizde “Xmas”, “Täze ýyl”, “Halloween”, “Söýgüliler güni”, “Her gün”, “Gül”, “Party”, “Haýwan”, mowzuk çäreleri, gündogar polka-nokat, şewron, c ... ýaly köp sanly dizaýn bar.
 • Heartürek şekilli çap edilen kagyz salfetkalar Customörite saçak önümleri lomaý

  Heartürek şekilli çap edilen kagyz salfetkalar Customörite saçak önümleri lomaý

  Önümiň beýany her paket üçin.2.Bag paketini içki kartona salyň 3. Içki karton paketini daşarky kartona salyň. Şeýle hem gutulara gönüden-göni gaplap bilersiňiz.4. Zawodymyzy aýratynlaşdyryp bolar: Bizde 4 sany flexo maşyn bar, ussatlyk bilen salfetka çap edýär.Salfetkalar açyk reňkli we standart i ...
 • Qualityokary hilli ýörite çap edilen içgi ýa-da kokteýl kagyzy salfetkalar

  Qualityokary hilli ýörite çap edilen içgi ýa-da kokteýl kagyzy salfetkalar

  Önümiň ady : Qualityokary hilli ýörite çap edilen içgi / kokteýl kagyzy salfetkalar

  Material: 100% gyz agaç pulpasy , Bambuk pulpasy , 16 ~ 20gsm

  Ölçegi: 21 * 21 sm, 25 * 25 sm, 33 * 33 sm, 33 * 40 sm, 40 * 40 sm

  Eplemegiň stili: 1/4 esse, 1/6 esse, 1/8 esse

  Gatlak : 1Ply , 2Ply , 3Ply

  Faceüzü : Çap edilen , Gyzgyn marka , nagyş

  Dizaýn Custom omörite dizaýnlary kabul ediň

  Reňk : 1-6C suw esasly syýa

  Gelip çykan ýeri : Zhejiang Hytaý

  Port ing Ningbo

  Gurşun wagtynyň nusgasy : 7-10 gün

  Sargyt we nusgalar tassyklanylandan soň gowşuryş wagty : 30-45 gün

  MOQ: 100000 sany

 • OEM lomaý bir gezek ulanylýan Çap ediş adaty 3 sany kagyz nahar nahary Napkins Hytaý zawody

  OEM lomaý bir gezek ulanylýan Çap ediş adaty 3 sany kagyz nahar nahary Napkins Hytaý zawody

  Usuly: möwsüm, festiwal, agşamlyk nahary, gündelik kagyz salfetkalar we ş.m.

  Ply: 1ply, 2ply, 3ply

  Material: 16 / 18gsm 100% bakja agaç pulpasy

  Çap etmek: 1-6 reňk

  Syýa: iýmit derejesindäki suw esasly syýa

  Gaplamak: 16 / 20pc / paket, 16 paket / içki guty, 96 halta / karton

  MOQ: dizaýn üçin 50,000 paket

  Müşderiniň dizaýny we gaplanyşy hoş geldiňiz.

 • Gatnaşyk oturylyşygy üçin 20 gap ýaprakly nahar salfetkasy, bir gezek ulanylýan kagyz şekilli salfetkalar

  Gatnaşyk oturylyşygy üçin 20 gap ýaprakly nahar salfetkasy, bir gezek ulanylýan kagyz şekilli salfetkalar

  Mukdary: 20 kagyz salfetka

  Material: Kagyz

  Salfetkanyň reňki: altyn

  Usuly: ýaprak şekilli salfetka

  Şekil: DIE-CUT

  Açylmadyk ululygy: 13 ″ L x 13 ″ W.

  Iki gatly ululygy: 6.5 ″ L x 6.5 ″ W.

 • Reňkli dizaýn omörite kokteýl içgisi Napkin mowzuk oturylyşygy

  Reňkli dizaýn omörite kokteýl içgisi Napkin mowzuk oturylyşygy

  Material

  Çig agaç pulpasy

  Reňk

  Ak we reňk düzüldi

  Ölçegi

  40 * 40 sm, 33 * 33 sm, 30 * 40 sm, 25 * 25 sm

  Agram

  16gsm, 18gsm, 21gsm

  Eplen

  1/4;1/6

  Arza

  Öý, myhmanhana, restoran, awiasiýa, supermarket, hyzmat pudagy

  MOQ

  100000 bölek

  Logotip

  Custörite çap etmek

  Hyzmat hyzmaty

  Mugt nusga bar

  Gaplamak

  Custöriteleşdirilen
 • Agşamlyk salfetkalar arassa agaç pulpasy ekologiýa taýdan arassa we biodegrirlenip bilner

  Agşamlyk salfetkalar arassa agaç pulpasy ekologiýa taýdan arassa we biodegrirlenip bilner

  Önümiň ady: Agşamlyk salfetkalar, arassa agaç pulpa, ekologiýa taýdan arassa we biodegrirlenip bilýän siňdiriji kagyz, döwmek aňsat däl
  Material: Arassa agaç pulpasy
  Ölçegi: 33 * 40CM , 40 * 40CM
  Görnüşleri: Bir gezek ulanylýar
  Reňk: Ak, gara, köp reňkli , CMYK çap etmek we boýamak
  Programma : Doglan gün ýygnanyşyklary, gündelik ýygnaklar, syýahat, agşamlyk we ş.m.
  Aýratynlyk: Daşamak we ulanmak üçin amatly, bir gezek ulanylýan, arzan bahadan
 • Günortanlyk adaty logotip restorany 100% Wirgin agaç pulpa kagyzy salfetka

  Günortanlyk adaty logotip restorany 100% Wirgin agaç pulpa kagyzy salfetka

  HYZMATDAŞLYK: SIZE / SHEET / Agram / Çap edilen surat
  Çäräňiz üçin bezegli owadan kagyz salfetkalar, myhmanlaryň ünsüni özüne çeker.
  Baýram bezegleriňizi jazlaň,
  çakyr oturylyşygy ýa-da mimoza bar önümleri.
  Şeýle hem toý salfetkalary ýa-da gelin salfetkalary ýaly ajaýyp

 • Festiwalyň günortanlyk salfetkalarynyň köp gatlagy

  Festiwalyň günortanlyk salfetkalarynyň köp gatlagy

  Önüm jikme-jiklikleri Durmuşyň romantikasy we däp-dessury birnäçe element goşmak bilen aňsatlyk bilen döredilip bilner.Mysal üçin, nahar stolundaky reňkli salfetkalar diňe bir ýassyk hökmünde däl, eýsem nahar tabaklaryny we çakyr äýneklerini hem bezemek üçin möhüm elementdir.Reňkli salfetkalar durmuşyň aýrylmaz önümine öwrüldi.Söýgüliler güni, Şükür güni, Pasha, Ro Christmasdestwo, Hallowin, Hanukka, gutardyş dabaralary, doglan gün dabaralary, kemping, piknik ... ýaly dürli sahnalarda ulanylyp bilner.
 • Oturylyşyk üçin bir gezek ulanylýan myhman polotensalary

  Oturylyşyk üçin bir gezek ulanylýan myhman polotensalary

  Haryt maglumatlary / dizaýn Gelip çykan ýeri uyauýa Zhejiang Hytaý porty Ningbo soraglary 1-nji sorag: Mugt nusga berip bilersiňizmi?Hawa, aksiýa nusgalarymyzy size hödürläp bileris, diňe iberiş tölegi siziň hasabyňyz bolar. 2 günüň içinde iberilip bilner.2-nji sorag: Sitatany haçan alyp bilerin?Biz köplenç sitata berýäris ...
 • Elegant bir gezeklik çap edilen Nahar Napkin 33 * 33 sm partiýa Öý myhmanhanasy restorany Täze ýyl dizaýnlary

  Elegant bir gezeklik çap edilen Nahar Napkin 33 * 33 sm partiýa Öý myhmanhanasy restorany Täze ýyl dizaýnlary

  Gatlak: 1 Ply, 2Ply , 3Ply
  Material: Wirgin agaç pulpasy, Wirgin pulpasy, bambuk pulpasy
  Ölçegi: 33 * 33 sm ,: 40 * 40 sm
  Agramy: 16g-20g
  Gat: 1/6
  Önümler prosesi : çap etmek, gyzgyn möhürlemek , nagyş
  Gaplamak: Poli halta + bellik / baş kartoçka, PE sumka + bellik / baş karta, Çap kagyz gutusy.
  Enjam: Öý, myhmanhana, restoran we beýleki ýerler
  Synag şahadatnamasy: FDA, LFGB
  Zawodyň şahadatnamasy: Sedex, FSC.ISO

 • 33 × 40 Çap edilen ýönekeý dizaýn myhman kagyzy salfetka-3 gezeklik bir gezek ulanylýan serwitler

  33 × 40 Çap edilen ýönekeý dizaýn myhman kagyzy salfetka-3 gezeklik bir gezek ulanylýan serwitler

  Adaty kagyz polotensalaryndan has ýumşak we has siňdiriji; çydamly; ýorgan-düşek duýgusy.
  Ulanylyşy: elleri guratmak, lýubkany we hasaplaýjyny süpürmek, ýüzleri arassalamak we beýleki umumy maksatly goşundylar.

 • Baýramçylyk agşamlyk nahary üçin agşamlyk salfetka ýorunja bir gezeklik bukjasy 7.87 × 7.87 dýuým kagyz salfetkalar

  Baýramçylyk agşamlyk nahary üçin agşamlyk salfetka ýorunja bir gezeklik bukjasy 7.87 × 7.87 dýuým kagyz salfetkalar

  Önümiň ady: Agşamlyk salfetka
  Ölçegi (sm): 25 * 25 sm, 30 * 40 sm, 40 * 40 sm; özleşdirilen
  Ölçegi (dýuým): 10 ″ x10 ″, 12 ″ x16 ″, 16 ″ x16 ″
  Reňk we nagyş: açyk / eşik nagşy bilen ak reňk, Suw esasly syýa
  Galyňlygy: 16gsm, 17gsm, 18gsm, 20gsm
  Eplemegiň stili: 1/4 esse, 1/6 esse, 1/8 esse
  Çap etmek: 1-6C
  OEM & ODM: kabul ederliklidir
  Çeýe we galyň: döwülmeýän, deri arassa we tekiz
  Şahadatnama: FSC, BPI, ISO9001, ISO14001, BSCI, SEDEX

 • Sitrus miwesiniň doglan güni oturylyşygy, bahar we tomus üçin altyn folga jikme-jiklikleri bilen salfetkalar

  Sitrus miwesiniň doglan güni oturylyşygy, bahar we tomus üçin altyn folga jikme-jiklikleri bilen salfetkalar

  Zawod, müşderileriň her dürli görnüşli kagyz kagyz salfetkasyny özleşdirip biler.
  Maşgala ýygnanyşygy bolsun, gündelik ulanylyşy bolsun, dürli zerurlyklary kanagatlandyryň.

 • Reňkli kagyz salfetkalar Çap edilen içgi salfetkasy

  Reňkli kagyz salfetkalar Çap edilen içgi salfetkasy

  Jikme-jiklikler Önümiň ady Reňkli kagyz salfetkalar Çap edilen içgi salfetka materialy 16 ~ 20gsm 100% bakja agaç pulpasy.Ölçegi 25 * 25 sm 2-3 gezek plyuslamak 1/4 esse Reňk 1-6C suw esasly syýa, Maksimum 6 reňk gutarmak Adaty çap etmek ýa-da çap etmek we folga gaplamak köpçülikleýin gaplamak;gysylan örtük bilen gaplamak ýa-da isleýşiňiz ýaly.OEM we ODM hyzmatyny dizaýn ediň.Programma ulanylyşy, Gündelik ulanylyş, Syýahatçylary ulanmak, Korporatiw sowgatlar, ýadygärlik sowgatlary, restoran ulanylyşy we ş.m. MOQ 100,000 bölek / dizaýn.Gurşun nusgasy ...
 • Custöriteleşdirilen içgi salfetkalary çap edilen folga kokteýl oturylyşygy

  Custöriteleşdirilen içgi salfetkalary çap edilen folga kokteýl oturylyşygy

  Jikme-jiklikler HEMMESI: Toý kokteýl sagadyny, howly barbekyu ýa-da dostlaryňyz bilen gijäni meýilleşdirýärsiňizmi, iň oňat kagyz salfetka polotensalarymyz iň gowy seçim.Görnüşi: Kagyz salfetkalar we hyzmat ediş gatlagy: 2 sany we 3 sany material: 100% Wirgin agajy pulpa gaplaýyş maglumatlary: Programma: Çydamly, öý, myhmanhana, oturylyşyk, kafe, çalt nahar, naharhana, Ro Christmasdestwo, Hallowin, doglan gün, toý we ş.m. Aýratynlyklary: Ekologiýa taýdan arassa, bir gezek ulanylýan, biodegrirlenip bilinýän, ýokary çygly güýç, güýçli suw siňdirişi gysgalmak W ...
 • Myhman polotensalar bir gezek ulanylýan çap edilen salfetka

  Myhman polotensalar bir gezek ulanylýan çap edilen salfetka

  Önümiň jikme-jiklikleri Harydyň ady: Myhman polotensalar Napkins gatlagy: 2Ply, 3Ply material: 100% Wirgin agaç pulpasy, Wirgin pulpasy, 100% bambuk pulpasy programmasy: Myhman polotensasy, dürli mowzuklar, Öý, myhmanhana, restoran, uçar we beýleki ýerler : Zhejiang, Hytaý ippingük daşaýyş porty: Ningbo porty Marka ady: OEM, şeýle hem ODM hyzmaty Çap ediş reňki: CMYK / flexo syýa bilen reňkli reňk Ölçegi: 33 * 40cm Agramy: 18gsm Fold: 1/6 Nagyş: doly nagyş, gyrasy nagyş we ýönekeý Önüm prosesi : çap etmek, ...
 • Gara 2-Ply özbaşdak nahar Napkin saýlaň

  Gara 2-Ply özbaşdak nahar Napkin saýlaň

  Önümlere syn ● Goňur grafika janly, gutlag ekrany döredýär ● 2 gatly gurluşyk, islenmeýän deşiklere we gözýaşlara garşy durmak üçin goşmaça güýç berýär ● Ussalara amatly we bir gezek ulanylýan alternatiw ● Bir gezek ulanylýan kagyz gurluşygy aňsat arassalanmagy hödürleýär ● Garaşsyz ulanylyp bilner ýa-da başgalary bilen birleşdirilip bilner gutardyş önümleri Önümiň spesial eplenen uzynlygy 7,87 dýuým, açylmadyk uzynlygy 15,7 dýuým eplenen ini 7.87 dýuým, açylmadyk giňligi 15,7 dýuým Reňk CMYK çap dizaýny dizaýn mowzuk aýratynlyklary ...
 • Bir gezek ulanylýan ýokary derejeli nahar salfetkasy

  Bir gezek ulanylýan ýokary derejeli nahar salfetkasy

  Önümiň umumy görnüşi Kagyz salfetkalar we hyzmat ediş materiallary 18 gsm päk gyz agaç pulpasy Kokteýl oturylyşygy, agşamlyk nahary, doglan gün toýy, toý we ş.m. Şahadatnamanyň iýmit derejesi synag ölçegi 25x25cm.33x33cm, 33x40cm, 40x40cm açylanda Layer & Fold 2ply, 3ply, 1/4 esse, 1/6 esse Nusga almagyň wagty 7-15 iş güni Önümçilik wagty 30-40 iş güni Adaty kagyz polotensalaryndan has ýumşak we has siňdiriji; çydamly; zygyr matalar.★ Ulanylyşy: elleri guratmak üçin ulanyň, ...
 • Şekilli hyzmat ediş kagyzlary Napkins partiýasynyň bezegi

  Şekilli hyzmat ediş kagyzlary Napkins partiýasynyň bezegi

  Jikme-jiklikler 1. Önümiň ady: şekilli hyzmatlar / salfetkalar 2.Material: Wirgin agaç pulpasy, agaç pulpany garyşdyryň we gaýtadan işläň / Bambuk pulpasy 3. Ölçegi: Adaty ululygy ýa-da ýöriteleşdirilen ululygy 4.Laýer: 1-3ply 5. Reňk: 1-6c 6.Feature : Ak, çap edilen, ýumşak, bir gezek ulanylýar 11. Ulanylyşy: Öý, uçar, restoran, oturylyşyk we ş.m.Dizaýnlar: Xmas, Täze ýyl, Zal ... ýaly köp sanly dizaýn bar.
 • 2ply / 3ply reňkli içgi salfetkalary 100% gyzjagaz pulpa kagyzy reňkli kokteýl partiýa kagyz salfetkalary

  2ply / 3ply reňkli içgi salfetkalary 100% gyzjagaz pulpa kagyzy reňkli kokteýl partiýa kagyz salfetkalary

  Material: 100% gyz agaç pulpasy ambo Bambuk pulpasy , 16 ~ 23gsm

  Programma: Oturylyşyk, gündelik, syýahatçy, agşamlyk, doglan gün, toý .etc

  Reňk: Düzülen Pantone reňk koduny kabul ediň

  Ölçegi: 21 * 21 sm, 25 * 25 sm, 33 * 33 sm, 33 * 40 sm, 40 * 40 sm

  Eplemegiň stili: 1/4 esse, 1/6 esse, 1/8 esse

  Aýratynlyklary: Ekologiýa taýdan arassa, bir gezek ulanylýan, biodegrirlenip bilinýän, ýokary çygly güýç, suwuň güýçli siňdirilmegi.

 • Kokteýl salfetka kagyzy - Hil 3-ak ak içgi salfetkalary - restoran, waka, bar salfetkalar - ajaýyp ölçegli desert salfetkalary

  Kokteýl salfetka kagyzy - Hil 3-ak ak içgi salfetkalary - restoran, waka, bar salfetkalar - ajaýyp ölçegli desert salfetkalary

  kokteýl salfetkalary 5 ″ x 5 ″ içgi salfetkalary, suw esasly syýa bilen çap edilen, bezeg kagyz salfetkalar partiýasy.Planşetleri goramak üçin içgileriň aşagynda ideal nahar iýmekden lezzet alyň

 • 100% agaç pulpasy Napkins 33x40cm Gyzgyn satuw Ultra ýumşak restoran lomaý

  100% agaç pulpasy Napkins 33x40cm Gyzgyn satuw Ultra ýumşak restoran lomaý

  Önümiň ady: 100% Agaçdan ýasalan salfetkalar 33x40 sm Gyzgyn satuw Ultra ýumşak restoran lomaý material: 16/18gsm kagyz Ölçegi: 33 * 40 sm ýa-da ýörite ölçegler Gatlak: 1ply / 2ply / 3ply Reňk: Goňur , ak , ýörite reňkler Çap etmek: Flexo Çap etmegiň aýratynlygy: Çap edilen, ýumşak we mylaýym Biz kim?Hongtai Package, Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň uyauao şäherinde ýerleşýän her dürli kagyz tabaklary, kagyz käseler we beýleki kagyz gap-gaç önümleri üçin göni önümçilikdir.Taryhymyz 20 20 ýyl tejribämiz bar ...
 • Die-Cut şekilli dizaýn Kokteýl Napkins partiýasy üpjünçiligi 3-Ply

  Die-Cut şekilli dizaýn Kokteýl Napkins partiýasy üpjünçiligi 3-Ply

  Reňk: Köp reňkli

  Ölçegi: 6.5 x 6,5 dýuým (ölmezden ozal);4,9 x 4,9 dýuým (ölmezden ozal)

  Material: 100% päk agaçdan ýasalan kagyz materialy

  Marka: OEM, müşderi dizaýny kabul ederliklidir.

  Ply: 2-ply ýa-da 3-Ply bar.

 • Oturylyşykda bir gezeklik nahar salfetkalary, şahsy kagyz salfetkalary

  Oturylyşykda bir gezeklik nahar salfetkalary, şahsy kagyz salfetkalary

  Görnüşi: Nahar salfetkalary we hyzmatlar

  Gatlak: 1 Ply / 2 Ply / 3 Ply

  Material: Wirgin agaç pulpasy

  Aýratynlygy: Ak

  Programma: Agşamlyk salfetkalar

  Usul: OPP poli halta

  Ues: Öý we bag 、 Iýmitlendiriş 、 Partiýa age Paket we çap 、 Gündelik durmuş

  Gelip çykan ýeri: Hytaý

  Dizaýn: OEM, Täze dizaýna hoş geldiňiz

 • 20 paket 3 Ply kagyz nahary salfetkalary Hytaý tarapyndan ýokary hilli iň oňat zawod

  20 paket 3 Ply kagyz nahary salfetkalary Hytaý tarapyndan ýokary hilli iň oňat zawod

  Mukdary: 20 kagyz salfetka

  Material: açylmadyk kagyz: 15,75 ″ X 15,75 ”;Eplenen ululygy: 7.87 ″ X 7.87 ″

  Salfetkanyň reňki: Ak

  Çap reňki: Gök mermer

  Dizaýn: Altyn folga mermer çap

  Hil: Her bir sahypa 3 tekiz (3 gatlak galyň), ýumşak dokma, täze el degirme, çydamly kagyz we ýokary derejede ýok.

  Goşmaça maglumat: Altyn folga diňe Napkiniň 1/4 panelinde

  Ulanylyşy: Toý, doglan gün, oturylyşyk, waka, banket, restoran saçaklary

 • Içgi kokteýli bir gezek ulanylýan çap edilen kagyz Napkin Hytaý iň oňat önüm

  Içgi kokteýli bir gezek ulanylýan çap edilen kagyz Napkin Hytaý iň oňat önüm

  Haryt ady: Içgi salfetkalary

  Gatlak: 2Ply, 3Ply

  Material: 100% Wirgin agaç pulpasy, Wirgin pulpasy, 100% bambuk pulpasy

  Programma: dürli oturylyşyk, dürli mowzuklar, Öý, myhmanhana, restoran, uçar we beýleki ýerler

  Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

  Iberiş porty: Ningbo porty

 • Hytaý ýokary hilli önümçilik, partiýa üpjünçiligi üçin bir gezek ulanylýan kagyz salfetka

  Hytaý ýokary hilli önümçilik, partiýa üpjünçiligi üçin bir gezek ulanylýan kagyz salfetka

  Gysga düşündiriş Önümiň ady Çap edilen reňkli myhman salfetka materialy 100% Wirgin agaç pulpasynyň reňki Ak we reňkli gyzyl, mämişi, gara we ş.m. ýöriteleşdirilen ululygy 33 * 40 sm dykyzlygy 16 ~ 20gsm gatlak 2ply-3 gezek bukulma tertibi 1/6 Siziň islegiňiz boýunça bukja OEM / ODM amaly öý, myhmanhana, restoran, awiasiýa, supermarket, hyzmat pudagy aýratynlyklary 1. Softumşak we rahat duýgy, dem alýan we suwuň siňdirilmegi 2. Softumşaklyk we çydamlylyk 3. Ekologiýa taýdan arassa material, zyýanly himiki ýok ...
 • kompostable dürli şekilli ekologiýa taýdan arassa kagyz salfetkalar

  kompostable dürli şekilli ekologiýa taýdan arassa kagyz salfetkalar

  Önümiň ady: şekilli çap kagyzy salfetkalar we hyzmatlar

  Gatlak: 1Ply , 2Ply , 3Ply

  Material: Wirgin agaç pulpasy, Wirgin pulpasy, bambuk pulpasy

  Programma: Kokteýl oturylyşygy, günortanlyk, agşamlyk, myhman polotensasy, dürli mowzuklar,

  Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

  Iberiş porty: Ningbo porty

  Marka ady: OEM, şeýle hem ODM hyzmaty

  Çap etmegiň reňki: CMYK / Flexo syýa bilen reňkli reňk

 • Printörite çap edilen bir gezek ulanylýan kagyz Napkin partiýa önümleri

  Printörite çap edilen bir gezek ulanylýan kagyz Napkin partiýa önümleri

  1. Önümiň ady: çap edilen kagyz salfetka

  2.Material: Wirgin agaç pulpasy, agaç pulpany garmaly we gaýtadan işlemeli

  3. Ölçegi: Adaty ululygy (25 * 25 sm, 33 * 33 sm, 33 * 40 sm, 40 * 40 sm) ýa-da ýöriteleşdirilen ululygy

  4.Laýer: 1 gezek, 2 gezek, 3 gezek

  5. Reňk: 1-6c

  6. Aýratynlygy: Ak, çap edilen, toprak

  7.Goýulma: Jübü, kokteýl, günortanlyk, agşamlyk

  8.Kertifikasiýa: FSC / FDA / EU / EC / ISO / SGS

  9.OEM: Elýeterli

  10. Ulanylyşy: Öý, uçar, restoran, oturylyşyk we ş.m.

 • Agşamlyk Napkin partiýasy önümleri, bir gezek ulanylýan kagyz polotensalary, galyň, siňdiriji

  Agşamlyk Napkin partiýasy önümleri, bir gezek ulanylýan kagyz polotensalary, galyň, siňdiriji

  Önümiň aýratyn önümi: Agşamlyk salfetka Partiýa üpjünçiligi, bir gezek ulanylýan kagyz polotensalary, üç gezek galyňlaşdyrylan, siňdiriji we biodegrirlenip bilinýän material: 100% gyz agaç pulpa kagyz materialy Ölçegi: 16g & 18g, 1PLY, 2Ply, 3Ply, 25x25cm, 33x33cm, 33x40cm, 40x40cm Önümiň çap edilmegi, nagyşlamak, kesmek, gaplamak, karton, ýük daşamak Reňk: CMYK çap, PMS reňkli çap, ak programma : Doglan gün dabarasy, dynç alyş geýimi, atyş reklamalary, öýe syýahat we ş.m. Biz hakda Çäkli kompaniýamyz döredildi i ...
 • Qualityokary hilli adaty çap edilen bir gezek ulanylýan kagyz nahary Nafkin Hytaý önümçiligi

  Qualityokary hilli adaty çap edilen bir gezek ulanylýan kagyz nahary Nafkin Hytaý önümçiligi

  Önümiň beýany görnüşi Salfetka kagyzy materialy 100% Wirgin agaç pulpasynyň ölçegi 33 * 33 sm Gelip çykan ýeri Hytaý, Ningbo markasynyň ady OEM kabul ederlikli reňk Ak, reňkli, CMYK çap dykyzlygy 16-23 gsm Layer 1/2 / 3ply Emboss nagyşly gaplama 50/100 / 150/200/250/300 / paket üçin beýleki listler MOQ 100000pcs Nusga wagty 7-10 gün Köpçülikleýin önümçilik wagty 45 günlik şahadatnama ISO9001 / ISO14001 / FSC / BPI / ABA Kompaniýanyň tertibi Biziň kompaniýamyz çap edilen gap-gaç önümleri bilen üpjün ediji ...
 • Iň oňat çap edilen myhman nahary bir gezek ulanylýan Napkin ýokary hilli Hytaý zawody

  Iň oňat çap edilen myhman nahary bir gezek ulanylýan Napkin ýokary hilli Hytaý zawody

  Reňk: Gara - 150PCS

  Material: Kagyz

  Marka: HT

  Ply Reýting: 3-Ply

  Bölüm sany: 150.0 san

 • Restoran oturylyşygy üçin owadan nagyşly reňkli ululykdaky nahar salfetkasy

  Restoran oturylyşygy üçin owadan nagyşly reňkli ululykdaky nahar salfetkasy

  Görnüşi: Kagyz salfetkalar we hyzmatlar, Napkin partiýasy
  Gatlak: 1 Ply
  2Ply , 3Ply
  Material: Agaç pulpasyny, Wirgin agaç pulpasyny garyşdyryň
  Aýratynlygy: Çap edilen, ak ýa-da başga reňk
  Arza: Partiýa, Res
  taurgarynja we bezeg Napkin
  Stil:
  OPP sumka, POF sumka
  Gelip çykan ýeri:
  Ningbo, Hytaý (materik)
  Reňk: 1-6 Reňk
  Gat: 1/4
  Goýmak: Doly nagyşly, gyrasy nagyşly

 • Agşamlyk salfetka partiýasy, bir gezek ulanylýan kagyz polotensalary, üç gezek galyňlaşdyrylan, siňdiriji we biodegrasiýa edilip bilinýän zatlar (1)

  Agşamlyk salfetka partiýasy, bir gezek ulanylýan kagyz polotensalary, üç gezek galyňlaşdyrylan, siňdiriji we biodegrasiýa edilip bilinýän zatlar (1)

  Önümiň umumy syny Towuk guýrugy sepýän kagyz polotensasy, bir gezeklik restoran myhmanhanasy bir gezeklik çap etmek, çygly kagyz polotensasy Önümiň ady: Towuk guýrugy sepýän kagyz polotensasy, bir gezeklik restoran myhmanhanasy bir gezeklik çap etmek, çygly kagyz polotensasy Ölçegi, gram agramy 14g & 16g & 18g, 25 * 25CM, 33 * 33CM mukdarda 20 list / sumka, 15 list / sumka, özleşdirilip bilner Reňk: Monohrom, köp reňkli, amaly ssenariýalar Restoran, çykarylýan, gündelik, toý, myhmanhana we ş.m. Biz hakda Çäkli kompaniýamyz e ...
 • Öndürijiler tarapyndan göni satylýan ýokary hilli kagyz salfetkalar

  Öndürijiler tarapyndan göni satylýan ýokary hilli kagyz salfetkalar

  Öndürijiler tarapyndan gönüden-göni satylýan ýokary hilli kagyz salfetkalar Hytaýda öndürilen önümiň görnüşi Kagyz salfetkalar we hyzmatlar gatlagy 2 Ply / 3ply material Wirgin agajy pulpa aýratynlygy Çap edilen goşundy agşamlyk salfetkalar stil sumkasy Hytaýyň markasy XS STYLE WAKANY Çap edilen NAPKIN Ölçegi 33X33CM Fold General 1 / 4 esse dykyzlygy 16 / 18GSM amaly ýerler restorany, kafe, içgiler, myhmanhana we ş.m. Hiliň hilini iň ýokary derejeli önümçilik liniýamyz hiç haçan alada goýmaz.H ...
 • Bar Çap edilen kagyz içgisi salfetkalary ulanyň, 5in, 16ct Hytaý önümçiligi ýokary hilli

  Bar Çap edilen kagyz içgisi salfetkalary ulanyň, 5in, 16ct Hytaý önümçiligi ýokary hilli

  Kagyz içgisi / kokteýl salfetka önüminiň jikme-jiklikleri pack Her paket üçin 16 salfetka fold buklanda 5in x 5in ● 2 gezeklik kagyz Önüm jikme-jiklikleri Bu kokteýl içgi salfetkalary bilen bogem desert displeýini ýa-da içgi stoluny dörediň.Iki tekiz kagyz salfetkalar, merkezde ýelek we gül bilen bezelen mandala görnüşindäki düýş tutujydyr.Mukdary 16 Kokteýl / Içgi salfetka material kagyzy salfetka reňki ak / reňk açylmadyk ululygy 13 ″ x 13 ″ Iki gatly ululygy 6.5 ″ x 6.5 ″ ...
 • Döredijilik ýyldyz şekilli çap edilen kagyz salfetkalar kokteýl salfetkalary 3 gatly gara öňünden bukulan kagyz salfetkalar

  Döredijilik ýyldyz şekilli çap edilen kagyz salfetkalar kokteýl salfetkalary 3 gatly gara öňünden bukulan kagyz salfetkalar

  Önümiň jikme-jiklikleriniň görnüşi: Kagyz salfetkalar we hyzmatlar, eplenen salfetkalar Material: Wirgin agaç pulpasy, gyzjagaz agaç pulpasy öňünden bukulan salfetkalar Üstünlik available Synag hasabaty bar Howply maddalar synag gatlagy: 1/2/3 Ply agramy: 16/18gsm Reňk: 1-6 reňkli reňk Çap etmek: flexografiýa çap etmek Aýratynlygy: Çap edilen, çap edilen, reňkli, eko-dost, ýöriteleşdirilen Port : Ningbo ýa-da Şanhaý ölçegi x 25x25cm.33x33cm, 33x40cm, 40x40cm ep : 1/4 esse, 1/6 esse, 1/8 esse Hongtai çap edilen kagyz salfetkalaryny professional öndüriji f ...
 • Günortanlyk dokumasy, aýratynlaşdyrylan logotip, bir gezek ulanylýan, ýumşak we täjirçilik salfetkalary Hytaý üpjün edijisi

  Günortanlyk dokumasy, aýratynlaşdyrylan logotip, bir gezek ulanylýan, ýumşak we täjirçilik salfetkalary Hytaý üpjün edijisi

  Önümiň jikme-jiklikleri Kagyz materialy: Kagyz pulpasy + PE laminasiýa, bambuk pulpasy + PE, plastmassa mugt çap etmek Çap etmek: ofset syýa we Flexo syýa bilen CMYK çap etmek / reňkli reňk stili: leeke diwar, ýekeje diwar Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý markasynyň ady . Gaplaň we o ...
 • Çap edilen 100% agaç pulpa myhman polotensalary bir gezek ulanylýan kagyz salfetkalary üpjün ediji

  Çap edilen 100% agaç pulpa myhman polotensalary bir gezek ulanylýan kagyz salfetkalary üpjün ediji

  Önümiň jikme-jiklikleri Harydyň ady: Myhman polotensalar Napkins gatlagy: 1Ply , 2Ply, 3Ply material: 100% Wirgin agaç pulpasy, Wirgin pulpasy, 100% bambuk pulpasy programmasy: Myhman polotensasy, dürli mowzuklar, Öý, myhmanhana, restoran, uçar we beýleki ýerler Gelip çykyşy: Zhejiang, Hytaý ippingük daşama porty: Ningbo porty Marka ady: OEM, şeýle hem ODM hyzmaty Çap ediş reňki: CMYK / flexo syýa bilen reňkli reňk çap etmek Ölçegi: 33 * 40 sm Önümiň spesifik agramy: 17g, 18g, 20g, 23g Fold: 1 / 6, Ora-da nagşy özleşdiriň: doly nagyş, gyrasy embo ...
 • Çap edilen kagyz nahary Napkin Doly reňkli ýörite dizaýn Hytaý ýokary hilli üpjün ediji

  Çap edilen kagyz nahary Napkin Doly reňkli ýörite dizaýn Hytaý ýokary hilli üpjün ediji

  Kagyz nahar salfetkalaryny we serwetleri ýazyň Material 18 gsm gyz agaç pulpa Programma Kokteýl oturylyşygy, agşamlyk nahary, doglan gün toýy, toý dabarasy we ş.m. Şahadatnama Iýmit synpynyň ölçegi 25x25cm.33x33cm, 33x40cm, 40x40cm açylanda Layer & Fold 2ply, 3ply, 1/4 esse, 1/6 esse Nusga almagyň wagty 7-15 iş güni Önümçilik wagty 30-40 iş güni Adaty kagyz polotensalaryndan has ýumşak we has siňdiriji; çydamly; zygyr matalar.★ Ulanylyşy: elleri guratmak, günäni süpürmek üçin ulanyň ...
 • Bir gezek ulanylýan myhman polotensalary üçin halkara kagyz el polotensalary, güýz bezegi kagyzy salfetkalar bezeg paketi 16ct
 • suw esasly syýa bilen çap edilen agşam salfetkalary, ýöriteleşdirilen kagyz salfetka

  suw esasly syýa bilen çap edilen agşam salfetkalary, ýöriteleşdirilen kagyz salfetka

  Aýratynlyk Adaty kagyz polotensalaryndan has ýumşak we has siňdiriji; çydamly; ýorgan-düşek duýgusy.★ Ulanylyşy: elleri guratmak, lýubkany we hasaplaýjyny süpürmek, ýüzleri arassalamak we beýleki umumy maksatly programmalar üçin ulanyň.Many Köp ýagdaýlar üçin amatly: bu polotensalar adatça öýde 、 myhman otaglarynda we hajathanalarda ulanylýar.Mundan başga-da, dynç alyş dabaralary, bar, toý toýy, naharhana çäreleri, doglan gün dabaralary ýaly aýratyn wakalar üçin ajaýyp zatlar edýärler.Any Islendik wagt baryp görmäge taýyn zawod ★ Uly göwrümli önüm ...