Çörek toplumy, nokatlar Çap edilen kagyz tabaklary Napkins Ro Christmasdestwo güni naharhana toplumy

1. Önümiň ady: Çörek tabagy
2. Material: 180gsm-450gsm kagyz
3. Ölçegi: 7 '', 8 '', 9 '', 9.5 '', 10 '', 10.5 '' we ýöriteleşdirilen ululyk
4. Şekil: tegelek, inedördül we aýratyn
5. Reňki: 1-6c
6. Çap etmek: Flexo we ofset çap etmek
7. Aýratynlygy: Ekologiýa taýdan arassa, bir gezek ulanylýar
8. OEM: Elýeterli
9. Şahadatnama: FSC / FDA / EC / EU / ISO / SGS
10. Wagt: Oturylyşyk we çäre


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümçilik prosesi

1. Reňkli çap etmek
Iýmit derejeli kagyz we tagta we iýmit derejesindäki suw esasly syýa.
2. Ölmek
Biderek ak bölegini kesmek üçin ýokary tizlikli awtomat enjam.
3.Gurmak
Her elementi soňky görnüşe öwürmek üçin ýokary tizlikli awtomat enjam.
4. Hil barlagy
Her şekilli element paketden öň QC tarapyndan barlanar.
5.Gap we bellik
Müşderiniň haýyşy boýunça ähli hil elementi bellik ediler we gaplanar.

Partiýamyzyň önümleriniň artykmaçlygy

Premium Hil:
Kagyz plitalarymyz ekologiýa taýdan arassa ýokary hilli kagyz materiallaryndan, zäherli we howpsuz däl. Bu keramiki we metaldan arzan, plastmassa we köpükden has ygtybarly.

Hususylaşdyrma kabul edildi:
Islendik dizaýnyňyzy kagyz tabakda çap edip bileris.Islendik ululyk ýa-da görnüş bolup biler.

Giň ulanylýan:
Bir gezek ulanylýan kagyz tabaklary restoran, oturylyşyk, toý, piknik, dükan, mahabat we supermarket we ş.m. iýmit derejesi we aňsat gaplamak bilen ulanylyp bilner.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Başlangyç wagtyňyz näçe?
A1: Goýum we sargyt tassyklanylandan 30 gün soň.

1-nji sorag: Sitata nädip almaly?
A1: Pls material, ululyk, dizaýn, reňk ýaly önümleriň jikme-jikliklerini bize iberýär.Çeper eserleriňiz hoşal bolar we köp minnetdar bolar.

2-nji sorag: Başlangyç wagtyňyz näçe?
A2: Goýum we sargyt tassyklanylandan 30 gün soň.

3-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?
A3: TT, 30% goýum we B / L nusgasyna garşy 70% balans.

4-nji sorag: Önümleriň hiline nädip göz ýetirmeli?
A4: Hil barlamak üçin nusgalar bar we iberilmezden öň iberiler.
QC köpçülikleýin önümçiligiň hilini hem iki gezek barlar we size salgylanma üçin köpçülikleýin önümçilik suratlaryny iberer.
Size QC-ni iberip bilersiňiz, ähli gözleg işleri üçin QC bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin elimizden gelenini ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň