Kagyz şekilli tabaklar - Kidiň jeňňel partiýasy üçin palma ýapragy bir gezek ulanylýan gap-gaçlar, Gawaýi mowzugy, Tomus Luau, Greenaşyl

Bir gezek ulanylýar


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Bir gezek ulanylýar

1.Wirgin agaç pulpasy, ekologiýa taýdan arassa material
2.Material: 210gsm-den 300gsm-a çenli dürli görnüşli iýmit derejeli kagyz.
3. Ölçegi: özleşdirilen
4. şekil: özleşdirilen
5.Finishing: garşy laminasiýa / ýagty film / ýalpyldawuk / gyzgyn möhürleme / UV örtükli
6. Arza: Restoran, dynç alyş, festiwal, oturylyşyk, mahabat, syýahatçy we ş.m.

Material Wirgin agaç pulpasy
Agram 210g / 250g / 300g / 350g / 400gsm
Reňk Ak, CMYK, PMS reňkli çap
Aklyk ≥80%
Ölçegi 7 ", 7.5", 8 ", 9", 10 ", 10.5", 12 ', özleşdirilen
Gaplamak 8 sany, 10 sany, 12 sanysy
Mowzuklar Ro Christmasdestwo, Doglan gün, Toý, Söýgüliler güni, Täze ýyl we ş.m.
MOQ 100000 sany
Ulag Deňiz ýakasynda
Port NingBo / Şanhaý
Gelip çykan ýeri Hytaý

Önümiň beýany

Bir gezek ulanylýan saçak gap-gaçlary partiýa kagyz plitalary, durmuşy has reňkli etmek üçin dürli şekiller we dizaýnlar bilen ýasalyp bilner. Halaýan durmuşyňyzy saýlaň.
Dürli partiýa mowzuklarynyň dürli plastinka şekilleri bar.Ro Christmasdestwo oturylyşygy üçin adaty agaç plastinka Santa Klaus we ýyldyzlaryň şekili gaty meşhur. Adamlar Halloween üçin kädini we kellesini gowy görýärler. Şekilli tabak çagalar üçin hem meşhur, haýwanlar, ösümlikler görnüşinde edilip bilner, olar çaga ýaly bolar. gowy nahar ediniň.Oýnawaç hökmünde hem ulanylyp bilner, Maslahat berilýän ýaş 36 aýdan 12 ýaşa çenli.

1.Style: tegelek;Kwadrat;Staryldyz;Heartürek;Üçburçluk;Ellipse;Custöriteleşdirilen
2. Reňk: CMYK, PANTON KODLARY
3. Çap etmek: Flexo we ofset çap etmek
4. Aýratynlygy: Ekologiýa taýdan arassa, bir gezek ulanylýan, kompozisiýaly, bio-zaýalanýan
5.OEM: Elýeterli
6.Kertifikasiýa: FSC / FDA / ISO / DIN / BPI / ABA

Arza

Gündelik naharlara we naharlara hyzmat edeniňizde bir gezek ulanylýan kagyz tabaklary.Özüne çekiji dizaýnlar bilen berk öndürilen, her gün ulanmaga ýeterlik ygtybarly öndürijiligi we çydamlylygy hödürleýär.Nahar, nahar iýmek, tötänleýin ýygnanyşmak, açyk piknik ýa-da maşgala wakalary, kagyz tabaklar we tabaklar arassalanmagy ýeňilleşdirýär, şonuň üçin iýmitlere, maşgalaňyza, dostlaryňyza we möhüm zatlara üns berip bilersiňiz.

Önümçilik prosesi

1.Köriteleşdirilen şekil we çeper eser
2. Çap
3. Kesmek
4. Galyp
5.Gap
6.Karton
7. ippingük daşamak


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň